Onlinegrupper

Onlinegrupper

Onlinegrupper är strukturerade precis som fokusgrupper och leds av en moderator, men vi chattar i ett onlineverktyg i stället. Idag är människor så vana att interagera med varandra online, vilket betyder att vi får med både gruppdynamik och engagemang i diskussionen även om deltagarna inte sitter fysiskt i samma rum.

Onlineverktyget ger stort utrymme för att både visa material och för deltagarna att ladda upp egna filer i olika format. Onlinegrupper lämpar sig väl för uppdrag där målgruppen är spridd geografiskt och när man vill diskutera känsliga ämnen. Hela chatten kan följas av dig som kund i realtid och du kan ge direkt input till moderatorerna som följer upp i chatten.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: