Djupintervjuer

Djupintervjuer

Djupintervjuer är en utmärkt metod om man vill förstå hur enskilda individer resonerar kring ett ämne eller en problemställning. Djupintervjuer fungerar mycket bra när ämnet är komplext eller känsligt och när målgruppen är professionell.

När vi vill kartlägga ett område och fånga upp viktiga åsikter och attityder ger djupintervjuer gedigna underlag för individernas drivkrafter, hinder och motiv vid köp, informationssökning och beslutsprocesser.

Kontaktperson
Ida af Robson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: