Fokusgrupper

Fokusgrupper

Fokusgrupper skapar förutsättningar för att förstå behov, beteende, attityder och drivkrafter utifrån målgruppens egna erfarenheter och kontext. Fokusgruppen är en rundabordsdiskussion som leds av en moderator som skapar engagemang och dynamik bland deltagarna i diskussionen.

Diskussionen följer en förutbestämd frågeguide som utarbetas tillsammans med uppdragsgivaren. Deltagarna jobbar gärna lösningsorienterat och fokusgrupper fungerar utmärkt för innovation eftersom de skapar utrymme för kreativitet och resonemang ur flera dimensioner.

Fokusgrupper är användbara för en rad strategiska beslut kring innovation, konceptutveckling, varumärkesutveckling och kommunikation.

Kontaktperson
Ida af Robson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: