Novus egna undersökningar

Coronastatus 0904

Uppdaterad 20200904

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Sammanfattning

SVT gjorde igår ett inslag om andelen långtidssjuka, underlaget kom från Novus undersökning som presenteras i rapporten här: Novus långtidssjuka 20200827

SVT:s rapportering kan ses här

40 % av de som är sjuka nu har varit sjuka i samma sjukdom i över 10 veckor. Om man sedan räknar bort de som uppger att de inte har Covid liknande symptom är det ca var tredje (32%) som är sjuk nu som har varit sjuk i över 10 veckor och har Covid liknande symptom. Det motsvarar alltså ca 150 000 svenskar som idag har en sjukdom som pågått i mer än 10 veckor och har symtom som kan associeras med Covid-19.

Varannan som varit sjuk så länge uppger att de haft trötthet. Var tredje, snuva, ont i kroppen och huvudvärk. Var femte uppger torrhosta och ont i halsen.

Detta är alltså personer som uppger dessa symptom i närtid men som varit sjuka i samma sjukdom i över 10 veckor.

Över lag är andelen som är sjuka nu på en fortsatt låg nivå. 90 % av alla svenskar känner sig nu friska. 2 % har nyligen varit sjuka och 8 % är sjuka nu, 4 % i lättare förkylningssymptom, 2 % lättare sjuk och 2 % är mycket eller ganska sjuka.

I början på april hade 15 % en lättare förkylning och knappt var femte svensk var sjuk. Men från dess har det stadigt gått ned och nu legat på en låg nivå sedan juni. Så det finns än så länge inga tecken på en ökad sjukdomsspridning efter sommaren i Sverige.

Novus har tidigare rapporterat om den stora andelen som är sjuka länge i samma sjukdom, redan i 3 april släppte vi första undersökningen om att vi ser en oroväckande trend om alla de som hade Corona liknande symptom men som fortsatte att vara sjuka. Då hade 34 % av de som var sjuka då varit sjuka i samma sjukdom i över 5 veckor. Nu har vi fått öka skalan successivt men valde att sluta öka skalan när vi kom upp till över 10 veckor. Så om man varit sjuk i 10 eller 14 veckor eller längre ser vi inte.

Hur många är sjuka?

Över lag är andelen som är sjuka nu på en fortsatt låg nivå. 90 % av alla svenskar känner sig nu friska. 2 % har nyligen varit sjuka och 8 % är sjuka nu, 4 % i lättare förkylningssymptom, 2 % lättare sjuk och 2 % är mycket eller ganska sjuka.

Bland de som är sjuka nu och har varit sjuka över 10 veckor har de flesta inte bara lättare förkylningssymptom. Var tredje är mycket eller ganska sjuk, 4 av 10 är lättare sjuk. Jämfört med de som nyligen insjuknat som övervägande har lättare förkylningssymptom.

Vilka symptom har man?

Vi frågar vilka symptom man haft de senaste två veckorna. Frågan är fördefinierad och med svarsalternativen som syns i grafiken nedan.

Jämför vi de som nyss insjuknat med de som är och varit sjuka längre än 10 veckor skiljer det sig åt lite, även om symptomen är liknande är fördelningen förändrad. Snuvig och ont i halsen är det markant fler som har bland de som varit sjuka en kort tid.

Trötthet har nästan varannan som varit sjuk över 10 veckor. Men det är inte bara det man har, snuva, ont i kroppen, huvudvärk, hosta och ont i halsen. Sedan är det 22 % som har något annat än dessa symptom bland de långtidssjuka.

Vad var värst bland konstaterade Covid fall?

Tappat luktsinne, ett symptom som hävdades vara typiskt för Covid är lite intressant, bland de som har konstaterat Covid så uppger 45 % att det var just tappat luktsinne som var värst med sjukdomen. I undersökningen var det ca 2 % som har konstaterat Covid, och i den större datananlysen tillräckligt många för att kunna titta på bara dom. Dessa symptom anser de var värst med sjukdomen:

Hur sjuk blev man av Covid?

Tittar vi bara på de med konstaterad Covid och deras vårdbehov ser det ut enligt nedan.

69 % av de med konstaterad Covid behövde inte uppsöka någon vård alls, inte ens ringa 1177. 20 % ringde vårdguiden. 5 % behövde akutvård på sjukhus.

Dock är detta bara ett riktmärke, de flesta har fortfarande inte testat sig och jag har hör om fall inom vården där riktigt sjuka med misstänkt covid inte kan konstateras ha covid, trots alla symptom och behandlas som misstänkt Covid. Så andelen konstaterade fall kan inte användas som en populationsuppskattning, dock ger det en indikation på hur sjuk man blir av Covid. Men det finns ett mörkertal på ungefär lika många (12 %) som inte vet om de haft Covid eller inte.

Det mest tillförlitliga riktmärket för uppskattning kring hur många som haft Covid i Sverige är fortfarande självskattning.

Tror du att du har smittats av Coronaviruset, covid-19?

Ca 13 % av alla vuxna svenskar uppger att de tror de haft Covid lägg till de 2 % som har konstaterad Covid så har vi 15 % av svenska vuxna som troligtvis har smittats.

Men det skiljer sig åt lite mellan regioner, dock inte alls i samma omfattning som i början av pandemin, då Stockholm var mycket mer drabbad. Nu är det ganska jämnt fördelat mellan regionerna, lite mer i Stockholm och minst i Norrland. I Stockholm är det 20 % som har konstaterat eller misstänkt haft Covid.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 2138 intervjuer under perioden 10-23 augusti 2020 samt en större dataanalys på 8569 intervjuer under perioden 29 juni – 23 augusti.

Generellt

Resultatet presenterat är baserad på Novus Coronastatus, en undersökning veckovis följer Sverige kopplat till Corona. I början var det 1000 intervjuer om dagen, men ju mer vi lär oss om detta så har vi kunnat dra ned på omfattningen, nu är det 1-2000 intervjuer i veckan. Alla undersökningar är gjorda i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel och ger ett åsiktsmässigt representativt urval hur svenska folket tycker i undersökta frågor. Åldersgruppen är mellan 18-79 i normala fall. Ibland upp till 89 år.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: