Novus egna undersökningar

Coronastatus 0624

Uppdaterad 20200624 kl 13:40

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Sammanfattning

Andelen som nyligen insjuknat ökar stadigt under juni månad, även andelen som är sjuka länge, mer är 10 veckor. I Novus senaste undersökning uppger de 30 % av de som är sjuka nu att de insjuknat den senaste veckan och 36 % att de varit sjuka över 10 veckor.

SvD rapporterar idag att det sannolikt fanns Covid-19 i dalarna i december. Att många var smittade långt innan det var känt i Sverige kunde Novus undersökningar lyfte för första gången 14 april. Då vi för första gången undersökte när man trodde man smittats av Covid, inte bara om man smittats.

SvD:s artikel här

Novus Coronastatus 14 april

Idag är det 100 000 svenskar som tror de smittats av Covid-19 mellan november och januari. Långt innan det var känt att Covid-19 fanns i Sverige.

Läs mer längre ned i dagens Coronastatus.

Antal sjuka är ungefär på samma nivå som föregående vecka, 9 % är idag sjuka av någon form av förkylning/coronaliknande symptom.

Andelen som tror de smittats av Corona är också på samma nivå som föregående vecka. Ju fler som testas för virus och antikroppar desto mer osäker kommer nog denna siffra att bli. Om jag tolkat detta rätt så är antikroppstestet intrimmat för att inte ge falska positiva. Men andelen som får falska negativa, eller faktiskt haft Covid-19 utan att utveckla antikroppar fångas inte up. Så det behövs mer beskrivning kring sjukdomsförloppet.

Andelen som är sjuka nu och varit det över 10 veckor ökar, nu är det ca 260 000 som är och varit sjuka minst 10 veckor. En konstant uppgång i antal igen under juni månad tyvärr. 1 juni var det 150 000 som varit sjuka så länge, nu är det 110 000 fler. Covid-19 verkar också göra omtag med symtom som blossar upp igen och igen nästan cykliskt för en del, så det kan vara svårt att avgöra riktigt när man faktiskt är frisk ser det ut som när jag tolkar våra undersökningar.

Men så många sjuka så länge är fortfarande oroväckande. Många drabbas nu av en mycket segdragen sjukdom.

Under maj och juni månad ser vi en stadig ökning av antalet som precis insjuknat, från att vara ca var femte sjuk den 5 juni till att nu vara var tredje sjuk precis blivit sjuk. Vi ser en liknande trend i andra änden av tidsspannet, andelen som är sjuka mycket länge ökar på ett liknande sätt. Det ser ut som vi har en ökande smittspridning i Sverige nu samt allt fler fortsätter att vara sjuka länge. Att ett ökat antal svenskar nyligen insjuknar när Sverige öppnar upp är sannolikt ingen slump tyvärr. Även om svenskar fortfarande håller avstånd så innebär det så klart en ökad kontakt. Det behöver inte vara så illa då de flesta sjuka inte ens behöver uppsöka vården. 70 % av de som är sjuka nu har inte ens kontaktat vården. 2 % har behövt akutvård, 3 % har uppsökt närakut. 10 % vårdcentral.

De är nu ca 100 000 svenskar som tror att de blivit smittade av corona under november-januari. Det är alltså var tionde av alla som idag tror de smittats av Covid-19. Var tredje tror de smittats i mars, och var femte tror de smittats i juni.

I de första månaderna finns det sannolikt ett större mörkertal då det i våra undersökningar finns tecken på en överrepresentation av andelen som då var allvarligare sjuk, något bara en mindre andel blir. De flesta blir inte så sjuka om de smittas. Så det är inte omöjligt att fler än så smittats under november-januari men inte förstod att det var Covid-19.

Men att smittan fanns i Sverige och i relativt stor omfattning runt årsskiftet bör vara fastställt nu. Det bör finnas många fler tecken på detta inom sjukvården än det SvD rapporterade om idag om man letar runt mer. Vi ser i våra undersökningar flera som vittnar om behov av akutvård, riktigt sjuka. Vi vet också att allvarligt sjuka är toppen på isberget. Men symptomen för Covid är också ganska tydliga i sin konstighet. Även om det varierar från person till person i exakta symptom om allvarlighet så ser det ändå ut att vara så pass annorlunda från andra sjukdomar vi är vara vid att ha i Sverige att de flesta verkar veta att man haft det efter några veckor. Sedan kan de så klart finnas de som drabbas så lindrigt att de inte märker något.

Men det återstår många frågor så klart.

Men den stora oron just nu som vi ser i våra undersökningar är att fler verkar smittas nu och andelen sjuka länge ökar. Sedan kan vi som sagt återigen konstatera att Novus undersökning återigen kunnat bekräftas av andra fakta i efterhand i detta fall att sjukdomen fanns i sverige långt innan den var känd och långt innan sportlovet.

Lite andra fall Novus har varit facit listade jag för en tid sedan kan läsas om här: Där Novus så här långt varit facit kring Corona

Novus senaste undersökning i dagens publicerade i tidsserier är genomförd under perioden 15-22 juni 2020 i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel i åldersgruppen 18-79 år.

Generellt

Resultatet presenterat är baserad på Novus Coronastatus, en undersökning veckovis följer Sverige kopplat till Corona. I början var det 1000 intervjuer om dagen, men ju mer vi lär oss om detta så har vi kunnat dra ned på omfattningen, nu är det 1-2000 intervjuer i veckan. Alla undersökningar är gjorda i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel och ger ett åsiktsmässigt representativt urval hur svenska folket tycker i undersökta frågor. Åldersgruppen är mellan 18-79 i normala fall. Ibland upp till 89 år.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: