Novus egna undersökningar

Coronastatus 0610

Uppdaterad 20200610 kl 13:00

Download English report here: 20200610 eng Novus Coronastatus

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

I dagens Novusundersökning om Corona ser vi att andelen sjuka inte fortsätter att minska utan ökar snarare lite. 15 % av Svenskarna tror idag att de smittats av Corona. Men andelen som tvivlar ökar, läs mer om varför längre ned. När Sverige öppnar upp och reseförbuden försvinner så minskar också andelen som håller avstånd, det är en negativ trend i hela sverige förutom i Västsverige. Svenskarnas tilltro till att Sverige skall klara av Coronaåpanedin bra sjunker också. Kanske inte oväntat då vi tidigare kunde rapportera om ett förtroendetapp för regering och ansvariga myndigheter. Vi ser också i misstänkta Coronasmittade redan i November. Något vi noterat tidigare. Redan i 14 april kunde vi rapportera om 60 000 misstänkta coronafall mellan december och januari. Ju mer vi följer detta desto fler dyker upp. Och när rapporten om att smittan fanns i europa redan i november så ser vi också i våra undersökningar att det finns personer som har tydliga Coronasymptom redan då i Sverige. Det bör vara väldigt klart att sjukdomen fanns i Sverige långt innan den upptäcktes.

Den senaste coronaundersökningen som ingår i tidsserierna är mellan perioden 1-7 juni 2020 och är baserad på 1129 genomförda intervjuer i åldersgruppen 18-79 år i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är 70 %.

Läs mer nedan.

Hur många är sjuka?

750 000 är sjuka nu, en uppgång med 150 00 jämfört med 1 juni. Men fortfarande lägre än tidigare, i mitten på maj var 860 000 sjuka.

1 125 000 tror nu att de smittats av Covd-19 (sjuka nu och tillfrisknade. Andelen som är sjuka länge ökar igen efter nedgången i början på juni. nu har ca 210 000 som är sjuka nu varit sjuka över 10 veckor, en öknning med 60 000 jämför med 1 juni, men fortfarande lägre än 11 maj då 360 000 var sjuka och hade varit det över 10 veckor.

Idag är 9 % av alla vuxna svenskar sjuka i någon form av förkylningssymtom. Markant lägre än i april, då ungefär dubbelt så många var sjuka. Men det ser ut att ha planat ut lite på ungefär var tionde svensk. Det är färre som också nyligen frisknat till. Att många är sjuka länge och det är en sjukdom som kommer tillbaka om och om igen är något som borde utredas mer. Det är inte bara en fråga om akutvård. Många är sjuka otroligt länge. Smittar de fortfarande? Är det Covid-19 som beter sig så här eller är det något annat? Det finns många frågor som behöver besvaras kring detta utöver att avlasta sjukvårdens akutavdelningar.

Håller svenskarna avstånd?

Samtidigt som andelen sjuka planat ut lite på en lägre nivå så ser vi också att man slappnar av lite.

Idag är det 57 % som instämmer helt med att man håller minst en meters avstånd när man är utanför hemmet, en nedgång med tre procentenheter jämfört med 19 maj.

Det är endast i Västsverige som andelen som håller avstånd ökar. Fortsätter det att öka där är man snart uppe på samma nivå som i Stockholm.

Samtidigt som det fortfarande är en majoritet som håller avstånd, kanske det inte så förvånande att andelen minskar. Nu är reseförbudet inom sverige hävt, gymnasieskolorna öppnar, även om det kanske är sommarlov för eleverna, Sverige verkar så sakteliga återgå till en mer normal nivå. Det är också praktiskt svårt att hålla avstånd om fler rör sig ute. Det blir trängre i butiker och offentliga platser när fler går utanför hemmet så klart.

Klarar Sverige av Coronaviruset?

Idag tror 13 % av svenskarna att Svrige kan klara av det mycket bra. Tilltron till Sveriges förmåga att klara av Coronaviruset sjunker sedan toppnivån för en dryg månad sedan då 20 % trodde det. Detta är den lägsta nivån som tror att Sverige klarar av detta mycket bra sedan Novus började undersöka detta. En nivå som legat konstant på denna nivå sedan 24 maj. Västsvenskarna är mest pessimistiska, där tror endast 8 % att Sverige kommer att klara detta mycket bra.

Tror du att du smittats av Covid-19?

Stockholmarna börjar tvivla, men i resten av landet ökar antalet.

Ja var det verkligen Corona jag hade? En fråga fler verkar ställa sig nu. Många har haft en konstig förkylning, många har varit sjuka extremt länge men få har varit allvarligt sjuka. Privata antikroppstester går på högvarv nu. När historierna om personer som var övertygade om att de haft corona får negativt resultat på antikroppstester uppstår en förvirring. Vad är det man haft egentligen? Var det bara en vanlig förkylning ändå? Tvivel som sprids snabbt och som syns i våra undersökningar. Andelen som tror de haft corona i Stockholm fortsätter att sjunka. Idag tror 18 % att de haft det i Stockholm, och 15 % i hela Sverige. I Västsverige är det hela 16 % som tror de har eller har haft Covid-19 nu.

Trots månader av konstant Coronabevakning har det inte kommit någon vettig beskrivning av sjukdomsförloppet om man inte blir akut sjuk. Inte heller diskussionen kring vad som händer om man inte har antikroppar trots misstänkt Corona. Frågor som nu kommer att bubbla upp till ytan hos allt fler när det går att testa sig själv.

Kan man haft Corona utan att bilda antikroppar? Smittar man? Kan man bli sjuk igen? Vad hade man för sjukdom egentligen? Och de som fortfarande är sjuka i en långdragen konstig sjukdom: Kommer det någonsin att ta slut?

Personligen börjar jag fundera på hur man över huvud taget skall kunna kvantifiera omfattningen på sjukdomen. Novus har följt svensk folkhälsa nu i snart 3 månader. Vi ser hur många som är sjuka. Vi ser vilka symptom de har och har haft. Vi ser när man blev sjuk, hur länge man varit sjuk och om man tror det är Covid-19. Men kommer vi någonsin att få reda på hur sjukdomen faktiskt beter sig? Eller kommer det fortsatt bara vara ett fokus på hur mycket sjukvården klarar av snarare än Sveriges hälsotillstånd. Det sistnämnda är helt avgörande nu när Sverige öppnar upp. Allt i våra undersökningar tyder på att många har haft det, men vi ser också att fler och fler tvivlar på vad det är de haft. Jag ser framför mig ett bakslag hos individer som inte har antikroppar men som varit övertygade om att det måste varit Covid.19. En allmän tvivel och uppgivenhet kan sprida sig. Något som kommer slå ännu hårdare mot svenskarnas tilltro till Sveriges strategi och kanske även framtidstron.

När blev man sjuk i det man tror var Corona?

Redan i november hittar vi sedan en tid tillbaka fall. Ca 80 000 tror nu att de smittats av Corona mellan november och januari. Långt innan sjukdomen kändes till i Sverige, och långt innan man uppger att det var en allmän spridning. Framförallt ser vi fall av allvarligare karaktär eller de snäva specifika symptomen, som tappat lukt eller smak, under den perioden, lättare fall går säkert under radarn under denna period eller förväxlas med influensan, så om något bör antalet fall vara underskattade under den perioden. Många är inte alls kopplade till utlandsresor utan enbart beskriver symptom som bör vara Covid-19.

Men det kan ju också vara så att det härjar andra konstiga virussjukdomar parallellt med Covid-19. Det är ju inte att man undrar vad som pågår. Men många är sjuka i en konstig sjukdom med förkylning, mage och andra problem som de inte alls är vana vid att ha.

 

Generellt

Resultatet presenterat är baserad på Novus Coronastatus, en undersökning som frågar minst 2000 svenskar om sin hälsostatus kopplad till Corona i veckan. I början var det 1000 intervjuer om dagen, men ju mer vi lär oss om detta så har vi kunnat dra ned på omfattningen och nu är det ca 2000 intervjuer i veckan. Alla undersökningar är gjorda i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel och ger ett åsiktsmässigt representativt urval hur svenska folket tycker i undersökta frågor. Åldersgruppen är mellan 18-79 i normala fall. Ibland upp till 89 år.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: