Novus egna undersökningar

Coronastatus 0602

Uppdaterad 20200602 kl 12:50

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

Man ser att Sverige frisknar till rent generellt

En markant nedgång i antal som är sjuka nu, antal sjuka nu har på de sista två veckorna minskat från

14 % av alla vuxna svenskar, ca 1 miljon, tror idag att de har eller har haft Corona en nedgång i antal som tror det jämfört med föregående undersökning, det beror lite på hur sjukdomen beskrivs i media, fokus på akut sjuka och det är färre som tror man haft det. Mer fokus på asymtomatiska och fler tror de haft Covid. Kan varit mycket fokus på asymtomatiska sist. För våra undersökningar visar att de flesta som tror sig ha det nu har någon form av symptom som avviker från en vanlig “förkylning”. Detta ger definitivt någon form av riktmärke, om inte annat så stämde det med KTH:s antikroppstester i Stockholm, men önskar fortfarande att vi kunde kombinera våra undersökningar med kliniska tester. Det skulle göra underverk i förståelsen för Corona. Då skulle vi kunna svara på hur många som är sjuka, hur länge man är sjuk, vilka symptom man har om man inte behöver uppsöka vård. För nästan alla som är sjuka i misstänkt Corona behöver inte uppsöka någon som helst vård, det räcker att vara hemma till man blir frisk.

Andelen som varit sjuka länge, över 10 veckor har halverats. Mycket uppmuntrande. Det stora antalet långtidssjuka oroade mig mest. Men när det gått ned markant är det kanske bara en tidsfråga innan det går ned till noll, så alla frisknar till.

Trenden är tydlig. Sverige frisknar till. Tittar vi på tiden början på april till sista maj har andelen sjuka i Sverige gått från vad femte (20%) till under var tionde (8%) en tydlig trend och en självklart statistiskt säkerställd förändring. Här frågar vi inte om Covid, utan allmänt om förkylningsliknande/influensaliknande sjukdomar. Så det är ingen tvekan om att totalt antal sjuka gått ned drastiskt i Sverige under dessa två månader.

Här särredovisar vi sjukdomsnivåerna och har en längre tidsperiod. Andelen som uppger att de har en lättare förkylning har under samma månader (april och maj) gått från 15 % till 6 %, andelen lättare sjuk från 4 % till 2 % samt andelen mycket/ganska sjuka är kvar på samma nivå 1%, under perioden har 3 % som max varit mycket/ganska sjuka.

Jämför vi symptomen i början på april och sista maj är trenden också tydlig, alla symptom har minskat. Flera symptom har halverats i antal som haft det de senaste två veckorna. Snuva, hosta och ont i halsen. Men också tydligt att väldigt få har feber. Något som ju generellt verkar vara en indikation på sjukdom. Men kanske skulle man omvärdera detta? Inte bara för att människans normaltemperatur inte är 37 grader längre (den är om jag minns rätt snarare 36,3 än 37 enlig nya studier), utan också för att feber inte sprider droppsmitta. Där är det ju hosta och snuva som är problemet. Ja bara en tanke. Att gå och hosta och snora är ju det som sprider sjukdomar. Inte om man har feber eller inte, vilket nästan inga har.

14 % av alla svenskar tror idag att de har eller har haft Covid-19

Jag är helt säker på att vi ligger ganska nära sanningen och att åtminstone var tionde svensk bör ha haft smittan nu. Det är något som verkligen borde prioriteras med att bekräftas kliniskt. Men i väntan på att någon annan gör något för att kvantifiera antal Covid smittade i Sverige så fortsätter vi helt enkelt. Och våra undersökningar visar Covid eller inte, svenskarna håller på att friskna till. Var femte svensk var sjuk för två månader sedan nu är det signifikant färre under var tionde. Och detta är en minskning under en period som ligger efter normal influensaperiod, inte under vinterhalvåret utan under våren, april-maj. Det bör vara en bra indikator på att vi går mot ljusare tider ur ett hälsoperspektiv i alla fall. Detta borde också indikera att den nedgång man ser i färre antal akutsjuka och avlidna kan komma att hålla i sig när färre generellt är sjuka nu. Novus undersökningar ger ju indikationer på storleken på isberget under vattnet, delen vi inte ser annars. Men ju mindre den delen är desto mindre är det ju som kan titta upp över vattenytan också.

Generellt

Resultatet presenterat är baserad på Novus Coronastatus, en undersökning som frågar minst 2000 svenskar om sin hälsostatus kopplad till Corona i veckan. I början var det 1000 intervjuer om dagen, men ju mer vi lär oss om detta så har vi kunnat dra ned på omfattningen och nu är det ca 2000 intervjuer i veckan. Alla undersökningar är gjorda i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel och ger ett åsiktsmässigt representativt urval hur svenska folket tycker i undersökta frågor. Åldersgruppen är mellan 18-79 i normala fall. Ibland upp till 89 år.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: