Novus egna undersökningar

Coronastatus 0519

English report can be downloaded here 20200519

Uppdaterad 20200519 kl 12:20

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

860 000 Svenskar är sjuka nu främst i symptom som förknippas vid förkylning eller Corona. Snuva, huvudvärk, halsont, ont i kroppen osv.

Svenskarna håller fortfarande avstånd, 60 % instämmer helt med att de håller minst 1 meters avstånd. vi har medvetet satt en lägre gräns, för det finns många tillfällen då det är fysiskt omöjligt att hålla 2 meters avstånd. I butiker är det lätt hänt att nästan krocka med någon i varukorridorerna.

Boende i Stockholm är absolut bäst på detta nu, 70 % uppger att instämmer helt med avstånden.

I botten hittar vi nu boende i Småland och öarna. Bara varannan där instämmer helt med att de håller avstånd. De vad duktiga i slutet på april, då de i högst omfattning sa att de håller avstånd. Nu har de rasat ned igen till botten där de befann sig den 20 april.

Stockholmarna är de enda som blivit signifikant bättre på att hålla avstånd jämfört med 20 april. Deras förbättring är också utifrån att de var tredje bäst region då. Alla andra regioner ser ut att slappna av, vilket borde vara ett varningstecken. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna och vara hemma om man är sjuk.

Andelen som idag är sjuka är på en fortsatt markant lägre nivå. Nu är andelen med lättare förkylning på ungefär hälften så många som när vi började fråga om det 2 april, då uppgav 15 % att de hade det, nu är det 8 %.

Endast 1 % säger att de är lättade sjuk nu, i början av april var det 4 % som uppgav att det var det. Vi ser en uppmuntrande tydlig nedåtgående trend i våra undersökningar. Även om en stor andel svenskar är sjuka konstigt länge, 350 000 svenskar är sjuka nu och har varit det i över 10 veckor som presenterades i förra Coronastatus, så ser vi ändå att majoriteten är friska och andelen sjuka minskar i Sverige.

Andelen som tror de smittats av Corona fortsätter uppåt.

16 % av svenskarna tror att de har smittats, en ökning jämfört med för två veckor sedan med tre procentenheter.

Andelen i Stockholm som tror de smittats har skjutit i höjden, för två veckor sedan trodde 19 % att de smittats, nu tror 27 % det.

Att det skull smittats så många under den perioden vet jag inte, det kan också vara fler som inser att det nog är Corona de har eller haft. Vi vet sedan innan att tidigt i när någon blir sjuk (om det är Corona eller inte vet vi inte) går fler att jobbar ändå, de med tidiga sjukdomssymptom går till jobbet i högre omfattning än de som varit sjuka lite längre.

Stämmer det att Covid-19 kan börja som en lättare förkylning ökar det beteendet risken att man smittar andra då. Det innebär också att man inser att det kanske var Corona först längre in i sjukdomsförloppet och inte t.ex. bara en vanlig förkylning.

Vi ser också i de öppna svaren att många säger att Corona känns annorlunda, ”känns inte som en vanlig sjukdom.”

Men det tar ju lite tid innan den typen av slutsatser kan dras. Precis som med antikroppstester kan det ta en stund innan individen kan börja misstänka att det är Corona man smittats av.

Det breda spektrumet av hur sjuk man blir gör det också lurigt. Alla får inte ens feber.

Men utifrån Novus undersökningar drar jag slutsatsen att alla troligtvis vet att de är sjuka, särskilt om vi jämför med KTH testerna. Så mörkertalet att snarare utifrån kontakten med sjukvården. Inte att man som individ inte vet om man är sjuk eller inte.

Undersökningen är baserad på Novus Coronastatus senast data är från 2363 intervjuer under perioden 12-17 maj 2020 i åldersgruppen 18-79 år. Som alltid sker undersökningen i Novus sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad utifrån svenska folket. Undersökningen ger en åsiktsmässigt representativ bild av Svenska folket i de frågor som undersöks.

Generellt

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: