Vikten av att ha kontroll över rekryteringen av panelmedlemmar

Genom att tillåta självrekrytering till sin panel öppnar man upp för problem. Mycket av de problem som finns inom datainhämtning i undersökningar bottnar i att man inte har kontroll över sin rekrytering. Enda sättet att verkligen kunna kontrollera vilka eller vad som kommer in är att använda sig av ett slumpvis allmänhetsurval där man själv styr över vilka som blir inbjudna att vara med i panelen. 

Vår rådgivare, Peter Rosin, som har lång erfarenhet från branschen, skriver om de kvalitetsproblem han sett inom självrekryterade paneler.

Under senare år har det blivit allt svårare att rekrytera panelister. För att möta det tar panelleverantörerna till nya grepp för att skapa räckvidd i sina paneler, man har öppnat upp för självrekrytering och partnerskap som inte alltid har samma kvalitets och säkerhetstänk. Detta har skapat nya möjligheter för bedrägligt beteende.

Större organiserade operationer har blivit vanligare och metoderna alltmer sofistikerade. Globalt sett är detta ett mycket större problem än det är i Norden. Främsta skälet är att vi i norden är små marknader där ett projekt sällan har fler än 1000 respondenter. Bedrägliga svar riskerar att sticka ut mer och det finns inte några stora pengar att tjäna på organiserade bedrägerier på samma sätt. Dessutom betalar vi inte ut kontanter som ersättning för att svara på undersökningar i Sverige, vilket är vanligt på de flesta marknader globalt. Det största hotet mot branschen i Sverige är troligen påverkansoperationer, där man kombinerar ”fake news” som man försöker plantera i traditionella medier och stora kampanjer i sociala medier, i kombination med bedrägliga svar på undersökningar i syfte att försöka påverka opinion, politiker och allmänhet.

Anledningen till att respondenter besvarar en undersökning på ett bedrägligt sätt varierar stort men man kan dela upp dem i 2 kategorier:

  • Fuskare ”Cheaters” som gör det för egen vinning
  • Bedragare ”Fraudsters” som gör det i storskalig omfattning i syfte att påverka, skada eller tjäna pengar

Som i alla sammanhang där det finns pengar att tjäna eller möjlighet till påverkan så pågår det en kamp mellan ”The good and the bad guys”. Modern teknik & AI har inneburit nya sofistikerade möjligheter att fuska. Fiktiva respondenter, bots skapas med hjälp av AI och svarar på ett sätt som efterliknar vad en riktig person skulle kunna ha svarat. Man lurar panelföretagens säkerhetssystem genom att manipulera både IP-adress, location och svarsmönster.

De stora globala panelföretagen gör vad de kan för att möta hoten. Alltmer sofistikerade säkerhetssystem tas fram som mäter allt från svarstid, speedsters, straigh-liners, patteners etc. De nya systemen kan mäta tiden man tar för att läsa en fråga på mobilen till man klickar på svaret. Vid öppna svar mäts intervall i tangenttryckningar – vissa bokstavskombinationer tar lite längre tid än andra och dessa intervall kan mätas för att avgöra om det är en mänsklig hand som verkligen skriver. Man kan i realtid mäta logiska fel och IP-adress kontrolleras med hjälp av geolokalisering av din mobil. Till de kommer lösningar som digital identifikation för att kunna få ut din ersättning, samt kontroller mot myndighetsregister för att avgöra om personen verkligen existerar etc.

Med allt fler säkerhetssystem och lösningar på plats blir bad guys-lösningar också mer sofistikerade, inte bara teknologiskt utan även praktiskt. De senaste åren har flera stora s.k. ”Click-farms” avslöjats. Flera av dessa har legat i Myanmar där IT-industrin satsade på stora call-centers i slutet av 90-talet och tidigt 00-tal. Dessa visade sig snabbt inte leverera, men lokalerna och infrastrukturen har fått annan funktion, bl.a. som click-farms. En Click-farm är en lokal i vilken de sitter 100-tals, ibland 1000-tals personer som för ringa ersättning sitter och t.ex. besvarar undersökningar enligt ett manus de har fått. En liknande metod som Rysslands s.k. Cybertrollarméer använder. När det är människor som besvarar undersökningarna kommer man förbi många av de moderna säkerhetssystemens touch-points som avgör om det är fusk eller ej. Via riggade IP-adresser ser det ut som om personerna verkligen sitter i det land/plats som de enligt undersökningen de besvarar ska göra.

Alla dessa lösningar och system för att förhindra fusk behövs av en primär anledning. Man har inte kontroll över sin rekrytering av panelister. En stor fördel med en rekrytering baserat på ett slumpvis allmänhetsurval är att bedrägliga individer, bots och andra med bedrägliga motiv inte kommer in i panelen. Visst kan enstaka respondenter på enstaka undersökningar av ren nonchalans, lathet eller bristande intresse svara på ett oseriöst sätt. Men dessa finner vi enkelt med de kontroller vi gör idag.

Novus Sverigepanel är rekryterade baserat på ett slumpvis allmänhetsurval, det är din bästa garant för att inte bedrägliga eller felaktiga personer ska kunna besvara din undersökning och att den data resultaten baseras på är vederhäftiga och håller en hög kvalitet!

Peter Rosin

Senior rådgivare på Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: