Grönt är det nya svarta – hållbarhetskommunikationen en hygienfaktor

Detta borde ni lyfta i er kommunikation tydligare, er målgrupp anser att denna prioritering är något som gör er unika på marknaden, konsumenten är villig att överväga ett köp i högre grad om produkten är gjord av 100 % återvunnet material, så kan det ibland låta under mina presentationer mot kund. Beroende på syfte och position låter det givetvis annorlunda från case till case, men det är inte ovanligt att vi i slutet av en undersökning sitter med en prioriteringskarta över vart man som företag i första hand ska lägga krutet. Vad är det som är viktigt i just er kommunikation för att få störst effekt och vad är oviktigt i stunden när ni behöver prioritera?

Kommunicera kring vad ni gör

Något som blivit allt vanligare – och som jag vill hävda nästan är mer vanligt än ovanligt – är att testa attribut eller påståenden som berör miljö och hållbarhet av olika slag. Jag citerar vår gästbloggare Adam Bergsveen, senior hållbarhetskonsult på Transformity: Hållbarhetskommunikation är inte en sidouppgift – det är en central del i ett modernt företag, särskilt i ljuset av strängare EU-lagstiftning som Green Deal och det föreslagna Green Claims-direktivet. Vi vet från vår senaste mätning att sex av tio (62%) tycker det är ganska eller mycket viktigt att företag kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete. Vi vet också att varannan svensk (53%) upplever att företag vilseleder i sina miljöpåståenden. Det är alltså inte bara viktigt att företag agerar på miljöutmaningen, det är av extra vikt att företag kommunicerar kring vad de gör och framför allt att de är tydliga kring exakt vad arbetet innebär. Mest viktigt är dock att informera allmänheten på ett pedagogiskt sätt med tanke på den redan befintliga skepticismen.

Hur viktigt eller oviktigt anser du att det är att företag kommunicerar kring sitt hållbarhetsarbete?

Vilken bransch tycker du är bäst på att kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete?

Många bäckar små

Den största delen av dagens utsläpp enligt Världsnaturfonden kommer ifrån el- och värmesektorn (25%). Det är också den bransch som enligt allmänheten är bäst på att kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete (19%), tätt följt av Livsmedelsbranschen (16%). Här behöver fler branscher hänga på, inte bara de branscher med uppenbart stor miljöpåverkan utan också de som tillsammans skapar ”många bäckar små”.

Varför inte börja med en prioriteringskarta för att skapa en effektiv strategi? Sätt syfte, position och action plan för att maximera effekten i sammanhanget ni är relevanta i.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: