Fakta om Novus väljarbarometer

Kvartal har i flera artiklar påstått att Novus “fabricerat” siffror i SVT:s väljarbarometer. Detta är direkt felaktigt.

Kvartal har reagerat över Novus återkommande deltagarfrekvens med siffror på precis samma andel svarande: 51,00 procent med två decimalers exakthet. Procentsatsen är så precis att det väcker Kvartals misstankar eftersom just rapporten över väljarbarometern visade en siffra på 51 %, utan decimaler.

Det är anmärkningsvärt att en redaktion som inte är insatt i undersökningsmetodik och dataanalys riktar så felaktiga och allvarliga anklagelser. Det är även anmärkningsvärt om det skulle visa sig att Kvartal, som har ett samarbete med Demoskop, låter sig drivas av egna intressen.

Vår deltagarfrekvens är ungefär 51 % och har hållit sig på en stabil nivå. Den varierar mellan 50.5 och 51.4. Den enkla anledningen till den stabila nivån är att vi slutar söka deltagare när vi uppnått önskat resultat.

I den aktuella väljarbarometern som Kvartal syftar på redovisas deltagarfrekvensen avrundat till 51 %. Undersökningen genomfördes med flera metoder, vilket kallas multimode-undersökning. Vi använde telefon (PFM), SMS (Novus) som olika metoder för att genomföra undersökningen. Till personer som saknar telefonnummer skickas vykort (Novus) regelbundet för att säkerställa representativitet och validera utfallet av de insamlade telefon/SMS svaren. Beräkningen av deltagarfrekvensen är en manuell process.

Det som tyvärr inträffade i det aktuella fallet är att deltagarfrekvensen, i form av heltal, tillsammans med antalet genomförda intervjuer skickades till den som sammanställer rapportens stomme. Antalet sökta deltagare har beräknats genom att dividera antalet genomförda intervjuer med deltagarfrekvensen. Detta resulterade i en differens på cirka 50 personer i det sökta urvalet jämfört med det verkliga antalet. Felet fanns endast i den rapport som publicerades på vår webbplats.

Det är ett beklagligt misstag, vilket vi också meddelade Kvartal. Vi har inte “medgett att siffrorna är fabricerade” som Kvartals journalist felaktigt påstår. Det är också angeläget att påpeka att detta fel inte påverkat undersökningsresultaten.

Deltagarfrekvensen tenderar som sagt att variera mellan 50,5 och 51,4 % i väljarbarometern. Det som väckte Kvartals nyfikenhet var med andra ord att ungefär 51 % av misstag blivit exakt 51 %.

Novus metoder har alltid varit transparenta. Det finns ingen hemlig modell. Samtliga våra kunder får ta del av all relevant information om undersökningens genomförande. Personligen brinner jag för att sprida kunskap om seriösa undersökningar och tror på undersökningar för att förstå människor. En värld utan tillförlitliga undersökningar skulle vara en värld utan kunskap och fakta. Just därför är detta viktigt.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: