Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Dags att tänka om kring synen på människans roll i samhället

14 jun 2021

Coronapandemin blottlade flera saker, bland annat att sjukvården var beroende av att personalen gick och arbetade även om man var lite småhängig. Ersättningen är i regel så låg också att man inte har råd att vara sjuk. Med Corona som är en anmälningspliktig sjukdom och de initiala symptomen väldigt lika en lättare förkylning kunde man […]

Läs inlägg

Hur vet man att man kan lita på undersökningar?

28 maj 2021

Väljarbarometern är viktig mellan val, men på valdagen är det valresultatet som räknas. Man får inte glömma att en undersökning visar nuläget, det är ingen framtidsprognos. Ofta används valet som enda sättet att säga att undersökningar fungerar. Det är fel. Vid en låg väljarrörlighet kommer en undersökning innan valet ge en ganska god approximation om […]

Läs inlägg
Sida av 38
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: