Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga.

12 sep 2022

Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan nu beskriva dessa genom en initial analys från Novus eftervalsundersökning. Vi väljer att utgå från […]

Läs inlägg
Sida av 42
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: