Blogg

Novus Blogg kommenterar och reflekterar kring undersökningens styrkor och utmaningar i vår föränderliga värld.

Dags att tänka om kring synen på människans roll i samhället

14 jun 2021

Coronapandemin blottlade flera saker, bland annat att sjukvården var beroende av att personalen gick och arbetade även om man var lite småhängig. Ersättningen är i regel så låg också att man inte har råd att vara sjuk. Med Corona som är en anmälningspliktig sjukdom och de initiala symptomen väldigt lika en lättare förkylning kunde man […]

Läs inlägg
Sida av 38
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: