Vad, Varför & Hur samt vikten av att vara oberoende