Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Juli 2023

Novus väljarbarometer juli: Soffan vinner väljare

Analys

Vi avbryter semestern för en ny väljarbarometer.

Inga statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juni, men så bör det vara. Finns ingen större anledning för väljarna att ändra sig radikalt under semestern. Men det är några intressanta förändringar ändå.

M:s tapp och SDs uppgång medför att M och SD inom felmarginalen från varandra. L säkerställt under 4% på extremt låg nivå. Soffans uppgång som jag ser i flera partier.

SD:s uppgång och M:s tapp innebär att skillnaden mellan M och SD är nu inom den statistiska felmarginalen, senast det var så var i april 2023. SD har nu en nivå som är densamma som i december 2022. Dock fortsatt under valresultatet.

M ligger däremot fortfarande lite över valresultatet. M tappar lite jämfört med juni, men de har legat runt 20% i stöd sedan mars i år.

M:s roll i Natoförhandlingen syns inte i väljaropinionen. Först blev det en offentlig suck av lättnad och lite jubel att det var i hamn i Nato mötet, men detta fastnade nog lite i halsen när man fick reda på att det inte är klart ändå. Inte formella beslut är tagna och vare sig Ungern eller Turkiet har samlat sina regeringar för att skyndsamt ta besluten. En majoritet av svenskarna tror och vill att vi kommer med i Nato, Natoopinionen 80% tror på medlemskap, men man inser nog att det inte är klart föränn det är klart. Först då kan man slappna av. För att M skall vinna väljare på Nato, vilket de skulle kunna göra, så behöver det verkligen vara klart.

Stödet för L är extemt lågt, det lägsta stödet sedan maj 2022 (2,5%). L är statistiskt säkerställd under 4% spärren om det vore val idag.

S återhämtar sig lite, och ligger nu på samma stöd som i februari i år. Den väljarström vi såg från S till SD föregående månad fortsätter.
Men SD tar nu både från M och S, lite mer från M än S, samtidigt tappar de till Soffan. Alltså de som inte känner att de kan rösta på SD jämfört med föregående månad känner inte att de har något parti alls att rösta på. Det är inga andra partier som vinner väljare från SD.

Största vinnaren på L:s nedgång är S dit de flesta som röstare på L som lämnat nu går. Huvudförklaringen till S uppgång är att de vinner väljare som röstade på L i valet. S vinner också lite från V och MP.
Även bland flödet från S är värt att notera samma sak, det största tappet är till Soffan, sen SD sen C.

Övriga väljarflöden jämfört med föregående månad som är värda att nämna:
M tappar till SD och förstagångsväljare (de som inte hade rösträtt i valet i höstas). M vinner lite från Soffan och KD.
L tappar till S och lite till soffan.
C tappar till Soffan och vinner lite från S
KD tappar till C och M och vinner lite från soffan
V tappar mest till S men nästan lika mycket till Soffan
MP tappar mest till S men sen kommer Soffan, MP vinner lite väljare från V som dämpar fallet lite

Den röda tråden som är intressant i denna väljarbarometer är tappet till Soffan. Alltså att man inte vet vilket parti man skall rösta på. Det är också förklaringen till varför osäkra väljare går upp lite till 8,9 % i denna månads undersökning.
Att osäkerheten är lite högre under sommarmånaden när det inte är valår är inget överraskande.
Men rent generellt ser jag en trend i undersökningarna vi gör att man inte verkar tycka att politiken har lösningarna på samhällsproblemen längre. Jag har beskrivit det som att regeringen mest åker med. Skjutningarna verkar f.ö. gått ned markant efter nyheten om att de två rivaliserande gängen gått med på att inte skjuta varandra längre. Men håller det i sig lättar det säkert på trycket på politiken att göra radikala åtgärder för att komma till bukt med den grova brottsligheten i Sverige. När inte svensken hela tiden väcks av nyheten om minst en ny dödskjutning som skett under natten.
Elpriserna är ju heller inget politiken verkar kunna råda över och medborgaren får stå för notan. Precis som räntan och så mycket annat som sker nu. Var fjärde svensk anser också att politikerna skadar demokratin. Även om över 90 % av svenskarna anser att demokratin är värd att försvara.
Frågan är om soffans tillväxt är något som kommer bestå är jag rädd. Enda sättet att vända det är om politikerna kan göra sig relevanta som några som kommer med relevanta möjliga lösningar på de problem medborgaren ser och oroar sig för. Det är oron som gjort SD till det näst största partiet i valet 2022, och ett stödparti till regeringen. Men tilltron till politiken som förs är inte så hög. 68 % av svenskarna ansåg i slutet på juni att Sverige på de hela taget utvecklas åt fel håll. 28 % har förtroende för regeringen som helhet.

Nu när SD är en del av regeringsunderlaget så har faktiskt alla partier i riksdagen i närtid på ett eller annat sätt suttit i maktposition och varit delaktiga för den förda politiken. Även om SD har ett starkt stöd nu, kanske starkare än en del trodde de skulle ha som stödparti, så är det värt att notera flödet till Soffan från bl.a. S och SD. Det ligger i linje med den oro om missnöjet med politikens möjlighet att lösa det man anser politiker behöver lösa för att man skall ha förtroende för sina förtroendevalda. vi kan hamna i en situation där det enda vettiga alternativet för allt fler är att ta hand om sitt eget hus och meningen att rösta blir allt svagare. Nu kanske en del säger att valdeltagandet ju gick upp. Ja, men då fanns det ett oprövat alternativ i riksdagen. Detta är inget unikt i Sverige, samma tendenser finns i hela västvärlden. Men återigen svenska folket vill tro på demokratin, och anser att den är värd att försvara. Det är bland de förtroendevalda man har problem att hitta någon som är värd väljarens förtroende. Något alla partier måste arbeta mer med. Maximerat medieutrymme har i dagens medielogik snarare effekten att förtroendet sjunker. Det går att bryta denna dödsdans, men man måste våga och vilja bryta den, och förstå att demokratin inte består av ett parlamentariskt nollsummespel. Utan även de som inte röstar man måste få med sig för en stabil demokrati. Ett ännu större problem i USA. Men se det som ett avskräckande exempel i hur man både bedriver media och politik. För följer man den logiken får man också det utfallet. Amerikaner är inte så annorlunda oss Svenskar, eller andra människor för den delen.

Nu skall jag återgå till semestern en liten stund. Tack för ni läste!

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Novus väljarbarometer genomförs med hjälp av telefonintervjuer, SMS och vykort. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Novus väljarbarometer för juli 2023 genomfördes under perioden 26 juni – 16 juli 2023. Totalt besvarade 2 391 personer undersökningen, som är baserad på ett riksrepresentativt och obundet slumpmässigt urval (OSU) av 4 656 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Detta ger en deltagarfrekvens på 51,35%, avrundat till heltal = 51%. Andelen osäkra väljare ligger på 8,9%.

För att vara statistiskt säkerställd förändring från föregående mätning krävs:

M 2,3
L 1,0
C 1,2
KD 1,0
S 2,8
V 1,5
MP 1,2
SD 2,2

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: