Novus egna undersökningar

2023-06-01

Natoopinionen 80% tror på medlemskap

80% av svenskarna tror att Sverige kommer att bli medlem i Nato, det är en statistiskt säkerställd nedgång från 92 % som trodde det juli 2022 men fortsatt en kraftig majoritet som ändå tror på medlemskap.

Rädslan för Ryssland som stormakt går också ned jämfört med för ett drygt år sedan. Från 72 % till 64 % nu. Orsaken till detta är sannolikt att man inte ser att Ryssland verkar lyckas så bra i Ukraina som det initialt befarats. Däremot är man fortsatt lika rädd för Kina som stormakt, där är nivån precis densamma som i mars 2022. 71 % av svenskarna är rädda för Kina som stormakt. Det är sannolikt inte samma typ av rädsla bakom dessa två. Man är rädd för en invasion från Ryssland, men från Kina är det mer ett ekonomiskt övertagande och kontroll på andra sätt.

Men då kriget i Ukraina tyvärr fortsätter och hotbilden i Europa ändå finns där för Sverige tittar vi också viljan att göra väpnat motstånd. Den har sjunkit lite från 60 % i mars 2022 till 55 % i nu i slutet på maj 2023.

Tittar vi på de yngre åldersgrupperna och uppdelat mellan män och kvinnor ser man tydligt att bland unga kvinnor viljan att försvara sig med vapen är som lägst. Den är nästan dubbelt så hög bland kvinnor 35-49 jämfört med kvinnor 18-34.

För att göra det lite mer konkret särredovisa vi de två yngre åldersgrupperna även om stödet är stort även i de högre åldersgrupperna. Omräknat till antal svenskar är det alltså 1,4 miljoner män och 732 00 kvinnor, totalt ca 2,1 miljoner svenskar i åldersgruppen 18-49 är alltså beredd att göra väpnat motstånd om Sverige skulle invaderas av Ryssland.

Stödet för att ansöka om Nato är ungefär detsamma som för ca 1 år sedan, 62 % av svenskarna anser att det är rätt att ansöka om medlemskap i Nato, i juli 2022 var det 64 % som var för. Så turerna kring Turkiet och Ungerns ja till Finland och ännu så länge inget ja till Sverige har inte påverkat synen på en Natoansökan även om det lett till en statistiskt säkerställd nedgång i hur många som tror att vi blir medlemmar.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ och mot ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldersgruppen 18-84 år. Resultatet är åsiktsmässigt representativt för svenska folket. Antal tillfrågade är 1005 under perioden 25-29 maj 2023.

Frågan om stormakterna genomfördes lite tidigare mot samma åldersgrupp under perioden 27 april – 3 maj 2023. Antal intervjuer var där 1049

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: