Fem tips till företagare

Här ger Eva Lagercrantz, Novus expert på kund- och medlemsrelationer sina fem bästa tips till den företagare som vill förbättra sin relation till kunderna eller till sina medlemmar.

  1. Mät! Se till att genomföra undersökningar och mät er kundnöjdhet.
  2. Följ upp. En undersökning är en ögonblicksbild. Först när ni gör uppföljande undersökningar ser ni att de insatser ni gjort sedan första undersökningen har gett resultat och vad ni behöver jobba mer med.
  3. Jobba internt. Se till att hela organisationen är informerad om kommande undersökning och kommunicera ut resultatet.
  4. Gör en handlingsplan. När ni får resultatet från undersökningen, se till att sjösätta en handlingsplan med prioriteringsområden. Den handlingsplanen bör vara genomförd när ni sedan gör nästa mätning.
  5. Inkludera era medarbetare. Se till att medarbetarna får vara med i processen. Efterfrågar kunderna bättre support? Genomför en workshop med de medarbetare som berörs. Det kommer inte bara ge er snabbare resultat, det engagerar också era medarbetare på ett bra sätt. Vilket i sin tur förbättrar er Employer Branding, alltså er attraktivitet som arbetsgivare, vilket också är en del av ert varumärke.

Läs mer om vägen till långsiktiga kundrelationer här.

Eva Lagercrantz, Strategic Advisor

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: