Fördjupning – Affärs- och verksamhetsutveckling

Innovation

Vi hjälper er i innovationsprocessen, oavsett vad det gäller. Det kan vara idégenerering, produktutveckling, konceptutveckling, användartester (UX), prissättning, design, logos, förpackningar mm. Innovationsprocessen har till syfte att lösa ett kundbehov. Genom insikterna bygger man sedan sitt erbjudande.

Nya produkter och tjänster lanseras hela tiden. Eftersom lanseringarna är många, ser vi också att många lanseringar misslyckas. Skälet är ofta att man inte gjort sin ”hemläxa”, dvs att det saknas insikter som utgår från kundens behov. Misslyckade lanseringar kostar företagen stora summor varje år.

Öka sannolikheten för en lyckad lansering och låt oss hjälpa dig i din innovationsprocess.

Tillväxtpotential

Hur mycket kan ni växa med befintlig produktportfölj? De flesta företag vill växa, men det är inte alltid tydligt hur tillväxten sker bäst. I en snabbt föränderlig marknad måste man ha koll på sina kunder, marknadens behov och sina konkurrenter. Kunskap är en förutsättning för tillväxt. Vi hjälper dig att kartlägga er tillväxtpotential.

Etnografi

Etnografin, med rötter i antropologin, är ett kraftfullt verktyg för att nå insikter holistiskt. Det är en överlägsen metod för att förstå hur produkter och tjänster passar, eller inte passar in i människors vardagliga liv. I en etnografisk studie blir vi en del av någon annans liv för en tid, alltid i vardagens kontext upplever vi hur det faktiskt går till, vilket ger en bra förståelse för svårigheter, problem och möjligheter för tjänster och produkter.

Behovskartläggning

Har ni en ny produktidé? Finns det en marknad för den nya produktidén? Vi hjälper er att identifiera marknadens behov för att se om det finns utrymme för nya produkter och tjänster.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
Klicka här och fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: