Fördjupning – Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

Customer Experience (CX/NKI/lojalitet/NPS/kundresor)

Upplevelsen i nästa kontakt kan avgöra kundens framtida val. Inser man det förstår man hur viktigt det är hålla en dialog med sina kunder för att förstå hur de upplever företagets produkter och tjänster. Det är också upplevelsen som ska särskilja dig från dina konkurrenter. Varje kontakt ska möta eller helst överträffa kundernas förväntningar, inte bara rationellt utan också emotionellt.

Novus har både verktygen och några av branschens mest erfarna konsulter och analytiker inom Customer Experience. Våra tjänster omfattar hela kedjan från undersökningsdesign till rekommendationer och strategisk rådgivning. Det vi gör stannar inte vid insikter, det skall alltid leda kunden framåt.

Rekommendationsbenägenhet och NPS

Rekommendationsbenägenhet är en viktig del av lojaliteten till företaget och något som påverkar ett företags lönsamhet. Novus har stor erfarenhet av NPS och vi har också en bank med referensvärden för såväl rekommendationsbenägenhet som för NPS.

Att kartlägga och förstå kundresan

Är ni med er kund under hela deras kundresa? När fattas avgörande beslut? Vi tar fram kundens behov, beteende, drivkrafter, problem och förväntningar vid olika steg i kundresan och kopplar också på upplevelsen av olika tjänster som ni erbjuder. Allt för att kunna skapa den perfekta kundupplevelsen och sätta in resurser där det behövs.

Churnanalyser

Vi hjälper våra kunder att kartlägga varför deras kunder avslutar sin relation. Det behöver inte alls bero på att man som företag blivit ”sämre”, det kan beror att konkurrenterna har blivit så mycket bättre. Därför är det viktigt att ta reda på varför kunden lämnar, så att man i det fortsatta förbättringsarbetet fokuserar på rätt saker att jobba vidare med.

Kartläggningar av potentiella kunder

Hur ser mina potentiella kunder ut? Vilka behov har de? Vi kan hjälpa er med en kartläggning som visar inom vilka grupper ni har ”svarta hål”.

;

Den engagerade medarbetaren (medarbetarundersökningar)

Att skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare och en kultur som får medarbetarna att växa är alla organisationers mål. För att veta i vilken utsträckning man lyckats så erbjuder vi medarbetarundersökningar som är väl förankrade i teorierna om positiv psykologi och handlingsteori.

Kund-/medlemspaneler

När våra kunder behöver ha ett verktyg som löpande ger insikter från kunder eller medlemmar så erbjuder vi Sveriges bästa lösningar för högkvalitativa kund- och medlemspaneler. Oavsett vad ni för tillfället har för behov av insikter så kan er panel snabbt, enkelt och kostnadseffektivt ge er svaren. Läs mer om kundpaneler här.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
Klicka här och fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: