Sverigedemokraternas väljarprofil

Det här är det tredje inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut, vilka deras viktigaste frågor är och vilka frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på.

Efter att ha beskrivit sympatisörerna till Moderaterna (Läs här) och Socialdemokraterna (Läs här) i tidigare inlägg står nu Sverigedemokraterna näst på tur.

Om det hade varit val idag hur stort väljarstöd hade Sverigedemokraterna fått då?

Sverigedemokraterna har idag ett signifikant högre väljarstöd än valresultatet från 2018. I Novus/SVT:s väljarbarometer från 29 juni får Sverigedemokraterna ett väljarstöd på 21,4 procent, vilket är 3,9 procentenheter högre än valresultatet från september 2018. Sverigedemokraterna är idag det parti som ökat mest i opinionen.

Diagram 1. Väljarstöd från 29 juni 2021 jämfört med valresultat från 2018.

Sverigedemokraternas stöd har pendlat upp och ned i opinionen sedan valet 2018. Väljarstödet har dock i nästan samtliga opinionsundersökningar legat över valresultatet, enbart vid ett tillfälle har de haft ett opinionsstöd som varit lägre än valresultat, vilket var i juni 2019 då de hade 16,7 procent i stöd.

Under första delen av mandatperioden, fram till vintern 2019, tävlade Sverigedemokraterna mot Moderaterna om att vara det största oppositionspartiet till Socialdemokraterna. I takt med att diskussionen om brottsligheten och oron för samhällsutvecklingen tilltog under vinterhalvåret 2019/2020 ökade också stödet för Sverigedemokraterna. I SVT/Novus väljarbarometer från december 2019 var Sverigedemokraterna det största partiet för första gången någonsin i en Novus undersökning med 24,0 procent i stöd, något som upprepades även i februari 2020 då de hade 23,9 procent i väljarstöd. Sverigedemokraterna var under den perioden det tydligt näst största parti och tävlade i stället mot Socialdemokraterna om att vara det största partiet i väljaropinionen. När coronapandemin kom till Sverige under våren 2020 började stödet för Sverigedemokraterna att minska och återgå till den nivån de hade i början av mandatperioden.

I SVT/Novus väljarbarometer från 29 juni som genomförts efter misstroendeomröstningen ökar Sverigedemokraterna signifikant med 2,2 procentenheter och vänder uppåt kraftigt för första gången sedan coronapandemins utbrott. För väljarna börjar även frågan om sjukvården att minska signifikant i viktighet, vilket gör att frågorna om lag och ordning och invandring/integration som ligger på en andra respektive tredjeplats blir relativt viktigare, vilka är frågor som Sverigedemokraterna har högt förtroende i.

 

Var har Sverigedemokraterna starkast respektive svagast stöd?

Sverigedemokraternas stöd är som starkast bland män oberoende av ålder, men med ett något högre stöd bland män i åldern 50–64 år (35,9%). Det är nära tre gånger så många män som kvinnor som sympatiserar med Sverigedemokraterna och det finns inget annat parti som har en så stor skillnad i fördelningen mellan könen. Bland kvinnorna är det i huvudsak de äldre, över 50 år, som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har även ett signifikant starkt stöd bland de i åldern 50–64 år, hos de med en lägre utbildningsnivå, pensionärer och bland de som bor i mindre städer eller landsbygd dvs. det som vi kallar för övriga landet i diagrammet nedan. Särskilt starkt är också stödet i Sydsverige (29,3%).

I flera undergrupper har Sverigedemokraterna ett svagare stöd. Förutom hos kvinnor, så är Sverigedemokraterna även svaga bland universitetsutbildade, egen företagare och bland de som bor i storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö.

SD-Sympatisörer idag

Diagram 2. Väljarstöd för Sverigedemokraterna i respektive undergrupp.

 

Vilka frågor är viktigast för Sverigedemokraternas sympatisörer?

De viktigaste politiska frågorna för Sverigedemokraternas sympatisörer är invandring och integration, lag och ordning och sjukvården. Mer än hälften av SD-sympatisörerna anser att dessa tre frågorna är de allra viktigaste och de två förstnämnda frågorna tycker SD-sympatisörer i signifikant högre grad är viktigare än vad allmänheten gör. SD-sympatisörer tycker även frågan om pensioner och försvaret är signifikant viktigare. I motsats tycker man frågan om skola och utbildning är viktig i lägre grad.

Om vi jämför de topp tio viktigaste frågorna mellan SD-sympatisörerna och allmänheten återfinns åtta av tio frågor i båda listorna. De två frågor som skiljer sig åt är frågorna om försvaret och skatter som tar sig in på SD-sympatisörernas topp-tio-lista. Allmänheten har i stället frågorna om miljö/klimat och jämställdhet med i sin lista.

Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Sverigedemokraternas sympatisörer jämfört med allmänheten, av totalt 26 politiska frågor.

 

Vilket förtroende har partiledaren Jimmie Åkesson?

Drygt nio av tio SD-sympatisörer, 93 procent, svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Jimmie Åkesson. Åkesson är en av de partiledare som har allra högst förtroende bland sina egna sympatisörer. enbart Annie Lööf (96%) och Ebba Bush (94%) har högre förtroende i Novus förtroendeundersökning från juni.

Bland allmänheten är det 29 procent som svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Åkesson, medan 57 procent svarar att de har mycket eller ganska litet förtroende. Jimmie Åkesson är den partiledare, efter Nyamko Sabuni (66%), som störst andel bland allmänheten svarar att de har ett litet förtroende för.

Diagram 4. Visar andelen som svarat att de har förtroende för Jimmie Åkesson på en femgradig skala. 

 

Vilka andra partiledare har SD-sympatisörer förtroende för?

Högst förtroende bland SD-sympatisörer åtnjuter Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD), som båda har ett lika stort förtroende bland SD-sympatisörerna – 52 procent. På en tredje- respektive fjärdeplats hamnar Nooshi Dadgostar (V) och Nyamko Sabuni (L). Lägst förtroende har å andra sidan Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund, följt av Annie Lööf (C’) och Stefan Löfven (S).

Att drygt en av tio SD-sympatisörer uttrycker att de har förtroende för Nooshi Dadgostar är en konsekvens av misstroendeomröstning mot Stefan Löfven i juni månad, i föregående undersökning från mars var det 2 procent som uttryckte att de hade ett förtroende för Dadgostar.

Förtroende för följande partiledare bland SD-sympatisörer

Diagram 5. Andelen bland SD-sympatisörer som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för ovanstående partiledare, på en femgradig skala.

 

 

Katarina Hajdu
Research Executive

 

Om undersökningarna i inlägget:

För väljarbarometern har Novus sökt 4816 personer. Av dessa har 2408 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 21-27 juni 2021. Deltagarfrekvensen var 50%. Andelen osäkra väljare 4,1 procent.

Undersökningen om viktigaste fråga genomförd 27 maj – 2 juni 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1000 personer har svarat på undersökningen av 1852 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var därmed 54 procent.

Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1022 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 17 – 22 juni 2021. Av 1858 tillfrågade svarade 1022 personer, vilket innebär att deltagarfrekvensen var 55 procent.

 

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: