Vänsterpartiets väljarprofil

Det här är det fjärde inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut, vilka deras viktigaste frågor är och vilka frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på.

Efter att ha beskrivit sympatisörerna till Sverigedemokraterna (Läs här), Moderaterna (Läs här) och Socialdemokraterna (Läs här) i tidigare inlägg står nu Vänsterpartiet näst på tur.

Om det hade varit val idag hur stort väljarstöd hade Vänsterpartiet fått då?

Vänsterpartiet hade den 29 juni 2021 ett signifikant högre väljarstöd än i valet 2018. I Novus/SVT:s väljarbarometer från juni får Vänsterpartiet ett stöd på 11,2 procent vilket är 3,2 procentenheter högre än valresultatet i september 2018.

Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden ökat i väljarstöd jämfört med valet 2018, även om de legat relativt stabilt mellan 9-11% under hela mandatperioden. 11,2 procent i väljarbarometern i juni är dock det högsta stödet som uppmätts för Vänsterpartiet sedan Novus började undersöka väljarstödet 2006. Det här stödet från väljarna är troligen en konsekvens av misstroendeomröstning mot regeringen och statsminister Stefan Löfven, vilket verkar ha gynnat Vänsterpartiet – åtminstone på kort sikt. Om det skulle vara val idag innebär det att Vänsterpartiet skulle vara det fjärde största partiet i Sveriges riksdag efter Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Diagram 1. Väljarstöd från 29 juni 2021 jämfört med valresultat från 2018.

 

Var har Vänsterpartiet starkast respektive svagast stöd?

Det är tre demografiska grupper som sticker ut mest när det kommer till högt väljarstöd för Vänsterpartiet. Studerande (20,8%), unga personer 18-29 år (18,1%) och arbetare (17,6%). Om 18-29 åringarna fick bestämma skulle Vänsterpartiet vara tredje största parti efter Moderaterna (27,1%) och Sverigedemokraterna (19,4%). De åtnjuter också relativt stort stöd bland kvinnor (14,9%) och bland boende i storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö (14,9%).

Bland de grupper som Vänsterpartiet har ett svagare stöd återfinns personer med endast grundskoleutbildning (5,9%) pensionärer (5,7%) och de över 65 år (6,8%). Även bland personer i åldern 50-64 år (7,2%) och bland män (7,5%) är stödet svagt. Vi ser att män generellt röstar mer högerut än vad kvinnor gör (tillsammans får de före detta allianspartierna + Sverigedemokraterna totalt 66,8% bland män).

Diagram 2. Visar vilka undergrupper som Vänsterpartiet har ett starkt respektive svagt stöd hos idag.

 

Vilka frågor är viktigast för Vänsterpartiets sympatisörer?

Viktigaste frågorna för Vänsterpartiet är miljö/klimat, sjukvården och skola och utbildning – nära eller över 60 procent av V-sympatisörerna uppger detta. Sex av tio av V-sympatisörers viktigaste frågor återfinns också bland allmänheten, om än i annan ordning. De fyra sakfrågor som är unika för Vänsterpartiet är Socialförsäkringarna, fördelningspolitiken, privatiseringar samt boende, vilka  återfinns på plats 7-10 i den ordningen.

Lag och ordningen som är allmänhetens näst viktigaste fråga återfinns inte alls bland Vänsterpartiets topp tio viktigaste frågor, utan är relativt långt ner på plats 16 i rangordningen. Även äldreomsorg, pensioner och landets ekonomi som återfinns på allmänhetens lista över viktigaste frågor är inte med på Vänsterpartiets topp tio lista.

Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Vänsterpartiets sympatisörer jämfört med allmänheten, av totalt 26 politiska frågor.

 

Vilket förtroende har partiledaren Nooshi Dadgostar?

Nästan nio av tio av V-sympatisörerna har ett mycket eller ganska stort förtroende för Nooshi Dadgostar, 88 procent. Bland allmänheten är det dock betydligt lägre, 19 procent uppger att de har förtroende för Dadgostar. Av alla partiledare så ligger Nooshi Dadgostar på en sjätteplats, endast före Per Bolund (MP), Märta Stenevi (MP) och Nyamko Sabuni (L).

I Novus förtroendeundersökning i juni ökade Nooshi Dadgostars förtroende signifikant från 14 till 19 procent, jämfört med i mars. Dadgostars förtroende har dessutom nästan fördubblats sedan Novus första undersökning efter att Dadgostar tillträtt som partiledare i december 2020. Dagostars förtroende beror delvis på att förtroendet från V:s sympatisörer har ökat, men
avgörande är särskilt att M, KD och SD:s sympatisörer fått ett tydligt ökat förtroendet för henne med anledning av misstroendeförklaringen till Stefan Löfven, samtidigt har Dadgostar tappat i förtroende bland en del av de partier som de tidigare släppt fram genom januariavtalet – bland S, C och L sympatisörer.

Även om Dadgostar åtnjuter ett stort stöd bland sina egna väljare så är det en bit kvar till Jonas Sjöstedts förtroendesiffror som han åtnjöt innan han avgick. September 2020, sista undersökningen innan Dadgostar tillträdde som partiledare, svarade 97% av V-sympatisörer att de hade mycket eller ganska stort förtroende för den avgående partiledaren Sjöstedt. Han låg även högt bland de partiledare som allmänheten hade störst förtroende för.

 

Diagram 4. Visar andelen som svarat att de har förtroende för Nooshi Dadgostar på en femgradig skala (Juni 2021).

 

Vilka andra partiledare har V-sympatisörer förtroende för?

Utöver deras egen partiledare har V-sympatisörer högst förtroende för Stefan Löfven (S) följt av miljöpartiets språkrör Per Bolund (MP) och Märta Stenevi (MP). I botten finner vi Nyamko Sabuni (L), Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) – alla tre har ett förtroende på under 5 procent.

Annie Lööf (C) har ett förtroende på 17% av V-sympatisörerna och sticker ut som den enda partiledaren från tidigare Alliansen som ändå uppmäter förtroende. I början av mandatperioden, innan januariavtalets slöts låg V-sympatisörerna förtroende för Annie Lööf på runt 12-13 procent i jämförelse.

Förtroende för följande partiledare bland V-sympatisörer

Diagram 5. Andelen bland V-sympatisörer som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för ovanstående partiledare, på en femgradig skala.

 

 

Emil Lundin 

Research Assistant

 

Om undersökningarna i inlägget:

För väljarbarometern har Novus sökt 4816 personer. Av dessa har 2408 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 21-27 juni 2021. Deltagarfrekvensen var 50%. Andelen osäkra väljare 4,1 procent.

Undersökningen om viktigaste fråga genomförd 27 maj – 2 juni 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1000 personer har svarat på undersökningen av 1852 tillfrågade. Deltagarfrekvensen var därmed 54 procent.

Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1022 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 17 – 22 juni 2021. Av 1858 tillfrågade svarade 1022 personer, vilket innebär att deltagarfrekvensen var 55 procent.

 

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: