Moderaternas väljarprofil

Det här är det andra inlägget i raden som kommer beskriva riksdagspartiernas väljarprofiler utifrån de politiska undersökningar som Novus gör på regelbunden basis. Vi kommer kolla på hur respektive partis sympatisörer ser ut, vilka deras viktigaste frågor är och vilka frågor som sympatisörerna tycker att partiet är bäst på.

Efter att ha beskrivit Socialdemokraternas sympatisörer i föregående inlägg (Läs här) står Moderaterna näst på tur.

Om det hade varit val idag hur stort väljarstöd hade Moderaterna fått då?

Moderaterna har idag ett signifikant högre väljarstöd än valresultatet från 2018. I Novus/SVT:s väljarbarometer i maj får Moderaterna ett väljarstöd på 22,9 procent, vilket är 3,1 procentenheter högre än valresultatet från september 2018.

En betydande skillnad mellan opinionsläget idag och första delen av mandatperioden är att Moderaterna har stärkt sin position som det näst största partiet och som det största oppositionspartiet till Socialdemokraterna. Det är värt att påminna sig om att Moderaterna under första delen av mandatperioden tävlade mot Sverigedemokraterna om att vara det största oppositionspartiet. Idag ser det annorlunda ut. Moderaterna har idag med ett väljarstöd på 22,9 procent ett signifikant högre stöd på 4,2 procentenheter än vad Sverigedemokraterna har (18,1%). Det finns en tydlig koppling mellan Moderaternas ökade stöd i opinionen och coronavirusutbrottet då opinionsstödet för Moderaterna från mars 2020 till idag ökat sakta men säkert. Moderaterna har även knappat in på Socialdemokraternas ledning. Socialdemokraterna, som förvisso också gynnats opinionsmässigt av coronapandemin, är fortfarande signifikant större än Moderaterna, däremot har skillnaden dem emellan minskat från 8,5 procentenheter till 4,6 procentenheter om vi jämför valresultatet 2018 med opinionsläget idag – maj 2021.

Diagram 1. Väljarstöd från maj 2021 jämfört med valresultat från 2018.

Var har Moderaterna starkast respektive svagast stöd?

Moderaternas stöd är som starkast bland män (25,3%) och särskilt starkt är stödet bland män i åldern 18–29 år (31,1%). Moderaterna har även ett starkt stöd bland tjänstemän (27,3%), egenföretagare (27,3%) och i storstäderna (26,4%) – bland de som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däribland har Moderaterna det starkaste stödet i region Stockholm (27,7%).

I flera undergrupper har Moderaterna ett signifikant svagare stöd. Ett svagare stöd hittar vi bland kvinnor (20,5%) och särskilt bland kvinnor i åldern 18–29 år (15,9%). De har även ett svagare stöd bland lågutbildade (16,4%), arbetare (19,6%) och bland de som bor i minde städer också kallat övriga Sverige (19,0%). Regionalt är stödet som svagast i Norrland (14,6%).

M-sympatisörer idag

Diagram 2. Visar vilka undergrupper som Moderaterna har ett starkt respektive svagt stöd hos idag (Maj 2021)

Vilka frågor är viktigast för Moderaternas sympatisörer?

De viktigaste politiska frågorna för Moderaternas sympatisörer är lag och ordning, invandring och integration och sjukvården. Mer än hälften av M-sympatisörerna anser att dessa tre frågorna är de allra viktigaste. Lag och ordning och invandring och integration tycker de dessutom är viktiga i signifikant högre grad än vad allmänheten gör, det gäller även för frågorna om landets ekonomi, skatter, samt företagande och näringspolitik. I motsats tycker man i lägre grad än allmänheten att frågan om miljö och klimat är viktig.

Om vi jämför de tio frågorna mellan M-sympatisörerna och allmänheten återfinns åtta av tio frågor i båda listorna. De två frågor som skiljer sig åt är frågorna om skatter och företagande/näringspolitik som tar sig in på M-sympatisörernas topp-tio-lista. Allmänheten har i stället frågorna om pensioner och jämställdhet med i sin lista.

 

Diagram 3. Topp tio viktigaste frågorna för Moderaternas sympatisörer jämfört med allmänheten, av totalt 26 politiska frågor.

Vilket förtroende har partiledaren Ulf Kristersson?

Nära nio av tio M-sympatisörer, 87 procent, svarar att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för Ulf Kristersson. Bland allmänheten är det 36 procent, vilket såklart är lägre i jämförelse men också den partiledaren med högst förtroende bland allmänheten totalt sett (delad plats med Stefan Löfven).

Kristersson är en av de partiledarna som har allra högst förtroende bland sina egna sympatisörer, enbart Annie Lööf (C’) och Ebba Busch (KD) har ett högre förtroende bland sina.

Diagram 4. Visar andelen som svarat att de har förtroende för Ulf Kristersson på en femgradig skala. 

Vilka andra partiledare har M-sympatisörer förtroende för?

Högst förtroende bland M-sympatisörer åtnjuter Ebba Busch (KD), följt av Jimmie Åkesson (SD) och Nyamko Sabuni (L). Därefter kommer Annie Lööf (C’) och Stefan Löfven (S) på en fjärde respektive femte plats och sist i listan med lägst förtroende hamnar Per Bolund (MP), Nooshi Dadgostar (V) och Märta Stenevi (MP) (se diagram 5).

Om vi jämför M-sympatisörernas förtroende för partiledarna idag med början av mandatperioden (december 2018) är positioneringarna densamma. Däremot har M-sympatisörernas förtroende för Bush minskat signifikant från 68 till 50 procent under perioden, men hon är fortsatt den partiledare som har högst förtroende efter Kristersson. En annan tendens som går att observera är att vi ser att förtroendet för Jimmie Åkesson ökat något och Annie Lööfs minskat något – de här två förändringarna är dock inom felmarginalen.

Förtroende för följande partiledare bland M-sympatisörer:

Diagram 5. Andelen bland M-sympatisörer som svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för ovanstående partiledare, på en femgradig skala.

Går utvecklingen åt rätt eller fel håll?

På frågan om utvecklingen i Sverige på det hela taget går åt rätt eller fel håll svarar 16 procent av M-sympatisörerna att utvecklingen går åt rätt håll, vilket är omkring hälften så stor andel som hos allmänheten (33%). De tycker således i signifikant lägre grad att utvecklingen går åt rätt håll, enbart sympatisörer till Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker det i lägre grad.

 

Katarina Hajdu
Research Executive

 

 

Om undersökningarna i inlägget:

För väljarbarometern har Novus sökt 7165 personer. Av dessa har 3654 personer svarat per telefon, SMS och post under tiden 5 april – 2 maj 2021. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 5,6 procent.

Undersökningen om viktigaste fråga är genomförd 1 – 7 april 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts.

Undersökningen om förtroende för partiledare genomfördes i Novus Sverigepanel med 1044 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 11 – 17 mars 2021. Deltagarfrekvensen var 59%.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: