Novus EU-väljarborometer närmast 2024 för 4:e EU-valet i rad

Novus väljarbarometer för EU-valet som publicerades fredag 7 juni var den som kom närmast valresultatet. Detta är fjärde EU-valet i rad som Novus var närmast med ett genomsnittligt fel på 1,2 procentenheter.

Det kan ändras lite när de sista rösterna räknas under veckan. Men idag 10 juni 2024 ser det ut så här:

Men den stora nyheten är osäkerheten som också redovisades i samband med undersökningen, där andelen osäkra var nästan dubbelt så många som inför EU-valet 2019. Vi har ett helt annat väljarbeteende nu jämfört med tidigare. Något som började 2018 i riksdagsvalet då 4 % av väljarna ändrade sig på helgen.

En väljarbarometer är ingen prognos eller framtidsförutsägelse, utan en nulägesbild. Förutsatt att man använder “Gallup modellen” så kan man med 95 % säkerhet säga att bilden är korrekt och inom felmarginalen från det faktiska resultatet den dagen, inte i framtiden.

Något vi sett de senaste tre nationella val tillbaka är den stora väljarrörligheten. Inför EU-valet kunde vi följa bland annat S kraftiga nedgång i våra undersökningar och sedan SD:s tapp från att vi slutade undersöka under fredagsmorgonen innan valhelgen. Ett större tapp för SD:s och en uppgång för MP kom på helgen.

Det var flera faktorer som påverkade. Att större nyheter förutspådde ett rekordhögt valdeltagande var nog den viktigaste anledningen till ett istället lågt valdeltagande. Vi ser att när någon aktör med trovärdighet är säker på framtiden så påverkar det medborgarnas beteende. Exempelvis säger man att undersökningarna visar att valet är avgjort, som i exempelvis Brexit, innan det är det, så påverkar det valdeltagandet. Här fanns därmed alla ingredienser för att färre skulle gå och rösta, men utan att nyhetsrapporteringen lutade sig mot en undersökning. Istället lutade sig nyheternas story på “experter” (som det stod i nyhetsflashen), att det skulle bli ett rekordhögt valdeltagande, i ett av de krångligaste valen på länge. En extremt kort valrörelse och i tillägg till det SD:s SMS under helgen helgen där de påminde om vad de kallade för en attack från TV4. Något som sänkte SD:s sympatisörer att vilja gå och rösta. Det blev ett komplicerat val där det blev en sanning att ovanligt många kommer att gå och rösta, då är det lätt att tänka att den egna rösten inte är så viktig.

Om vi exempelvis hade enbart gjort en väljarbarometer på de som absolut sa att de skulle gå och rösta, så hade vårt genomsnittliga fel krympt ned till 0,9 procentenheter jämfört med 1,2, så vår miss var delvis att färre än det brukar vara gick och röstade, bara de som verkligen bestämt sig för att göra det gick till slut.

För vissa blev det även ett val mellan SD eller TV4, ett val som inte går att göra på valdagen, man röstar ju inte för eller mot nyheterna. De flesta har förtroende för nyhetsmedia, även om det verkligen inte är okomplicerat längre så finns det ett grundförtroende. Valet blev också en mobilisering mot extremhögern, där rapporter från Europa kom in om deras framfart som stärkte MP, C och V:s stöd under helgen, utöver nyheten om SD:s SMS attack mot TV4.

Läs mer i Torbjörn Sjöströms debattartikel i DI debatt här.

Vad säger då detta om det inte är en framtidsförutsägelse?

Väljarundersökningar beskrivs ofta som en just framtidsförutsägelse när det i efterhand skrivs om “vem som kom närmast valet”. Trots att vi vet att en hel del väljare sannolikt kommer att ändra sig under den sista helgen, då det är störst pådrag med valrörelser, kampanjer och tusentals människor som inte gör annat än att försöka påverka valutgången ända fram till vallokalerna stänger. Om ett parti misslyckas eller lyckas de sista dagarna så betyder inte det att våra undersökningar inte fungerar så klart.

Novus gör medvetet inga framtidsprognoser. Det finns exempel från andra länder där undersökningar kan ha påverkat valutgången genom att säga att det är klart innan det är klart. Precis som troligtvis hände nu kring förutsägelsen om rekordhögt valdeltagande.

Det Novus gör är att följa väljarnas åsikter under valrörelsen. Det är viktig information, särskilt i ett flerpartisystem som vi har i Sverige där man väljer mellan olika partier. Till skillnad från i till exempel USA där steget mellan partier är så stort att det mer handlar om att få de egna väljarna att rösta och motståndarens väljare att inte rösta. Om vi däremot ger sken av att valet redan är avgjort innan valdagen, då är vi farligt ute och kan skada demokratin, istället för att vara den viktiga sammanfattningen av folkets röst.

Vi kan även visa är att det finns en logik i väljarnas beteende. Väljare reagerar på det som händer under valrörelsen och vi kan nu säga vad som hände när. Har vi inte undersökningar som förklarar så kan ni vara säkra på att någon skapar sin egen historia som gynnar något intresse. Väljarbeteende är en starkt politisk fråga. Finns inte den faktiska folkviljan representerad är det nära till hands att peka på en falsk sådan, där självpåtagna talespersoner kan kliva in i den rollen istället för tillförlitliga undersökningar.

I val efter val, runt om i världen ser vi att de undersökningar som följer Gallup metoden är extremt tillförlitliga i att ge en nulägesbild. Det finns inget effektivare mer tillförlitligt sätt än de metoder som bland annat Novus använder.

Sen är det så klart skönt för mig och Novus att vi för fjärde gången i rad vara bäst i EU-valet. Även om vi vet att det är mer komplicerat än så, vilket jag hoppas att detta inlägg kan ge lite inblick i. Rapport från föregående EU-val 2019: EU-Valet, Novus var närmast tredje gången i rad – Novus.

För även om det inte är en prognos så kallas det ju ofta för just en prognos, det kommer säkert röster som säger att vi missade SD:s nedgång eller MP:s uppgång, men sanningen är att dessa inte fanns innan helgen.

Nu känns det väldigt skönt att lägga ytterligare ett val till handlingarna. Novus har skapat en omfattande eftervalsanalys som går närmare in på vad som hände när, vilka frågor som var viktigast, vem som överpresterande eller underpresterade. Över 10 000 intervjuer bland de väljare som röstade i EU-valet, så det går att dra slutsatser från även de mindre partierna skillnader i ålder, kön och andra demografiska parametrar. Är du intresserad av den så kan du köpa den genom att kontakta oss här.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: