EU Valet, Novus var närmast tredje gången i rad

Novus var det undersökningsföretag vars väljarbarometer var närmast valresultatet, för tredje EU valet i rad.

Vi har även med de som regelbundet brukar publicera väljarbarometrar men där vi inte hittat någon EU väljarbarometer nära valdagen. Uppdaterat med Sentio, de hade inga resultat på FI, så räknade snällt att de hade helt rätt på dem. Hittade även Demoskops senaste från 24 april

En väljarbarometer är inte en framtidsförutsägelse, något vi alltid är noga med att påpeka. Novus/SVT/SR sista EU väljarbarometer publicerades fredagen den 24 maj. Det finns många osäkra moment ända till man lagt sin röst i vallokalen.

I riksdagsvalet kunde vi se en uppgång för Socialdemokraterna och Moderaterna under lördagen och söndagen som inte fanns där när Novus väljarbarometer gjordes några dagar tidigare. En orsak då var då nog Jimmie Åkessons kommentar om “inte svenskar” i slutdebatten som verkar fått en del väljare att gå tillbaka till de två som historiskt är de regeringsbärande partierna.

Något sådant kan också hänt i en viss omfattning. Nedgången för Kristdemokraterna som Novus hade högre kan vara pga abortfråga. KD kan ha tappat under lördagen och söndagen. Centern gick upp också. Kanske hänger det samman, det vet vi mer när våra eftervalsanalyser är klara.

Men vi kan också konstatera att förändringarna under helgen var relativt begränsade i EU valet jämfört med riksdagsvalet 2018. EU väljarbarometer Novus publicerade tillsammans med SVT och Sveriges Radio var en mycket god presentation av hur det skulle se ut när resultatet kom in på söndagsnatten. Som helhet blev det inga överraskningar, man kan lita på att korrekt genomförda undersökningar ger en bra bild av hur situationen ser ut i Sverige när de genomförs. (Även väljarbarometern inför riksdagsvalet 2018 gav en god bild, trots förändringarna under helgen då. Det var inga enorma överraskningar då heller.)

Hade det varit stora förändringar hade vår undersökning fått kritik för att vara fel, även om den var rätt. Därför är det mycket skönt att visa ett resultat som väl stämmer med valresultatet.

Detta är också tredje EU valet i rad som Novus undersökning var det undersökningsföretag som kom närmast valresultatet. 2014 var Novus genomsnittliga fel 0,83, VALU 0,95, IPSOS 1,03, SIFO 1,43 Läs mer här

Valdeltagande

Novus använde en modell för att skatta valdeltagande vid tiden undersökningen genomfördes. Enligt den modellen skulle vi hamna på 53,5 % valdeltagande, alltså ett ökat valdeltagande. Enligt valmyndighetens aktuella siffror är den nu på måndagen 53,3 %. Mycket glädjande att se att vår modell låg så nära resultatet vi har idag.

Felmarginal

Novus EU väljarbarometer den undersökning som gav den bästa bilden av väljaropinionen även på valdagen, trots att den publicerades några dagar innan. Novus metoder är de enda som uppfyller alla svenska redaktioners krav på en bra undersökning idag. Novus metod fungerar och ger pålitliga resultatet.

Tack vare det kan vi också räkna på vilka resultat som ligger inom respektive utanför felmarginalen:

Tre partier ligger utanför felmarginalen, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Där Centerpartiet och Kristdemokraterna är mest spännande, C pga störst skillnad, och KD pga abortfrågan. Men orsakerna till det kan vi inte svara på ännu. Men hoppas kunna veta mer när Novus eftervalsanalys är klar. Vi kommer inte göra den officiell, men den hjälper oss och våra kunder att förstå vad som hände och varför.

Orsaken till resultat utanför felmarginalen kan bero på två saker:

1: Mätfel

Ett undersökningsresultat är med 95 % sannolikhet inom felmarginalen. I andra undersökningar vill man ha det högre, t.ex. medicinska studier där man är över 99 % säker. Men kostnaden drar iväg och nyttan är begränsad. Att kunna säga att man är 95 % säker är en mycket bra kompromiss. Det ligger i undersökningens natur att det ibland är utanför felmarginalen. Dock betyder det inte att undersökningen är helt fel. Utan ofta ger det en vettig bild av situationen som skall undersökas ändå. En korrekt undersökning ger en rimligt exakt bild av situationen som skall undersökas.

2: Människor ändrar sig

Väljarbarometern publiceras några dagar innan valet och saker händer. I detta fall var det flera frågor som kom upp. T.ex. tafsande och abortfrågan fick båda stort medieutrymme under sista veckan. Abortfrågan är nog den som höll sig kvar mest, det var närvarande även under SVT:s slutdebatt. Skall jag gissa tror jag att abortfrågan påverkat det tappade stödet för KD de sista dagarna. Syftet med väljarbarometern är inte att förutsäga framtiden, det finns inga metoder där vi gissar vilka saker som kommer att hända. Att människor ändrar sig har nog mest påverkan på skillnader i undersökningar och valresultat. Det är inte ett problem utan precis som det skall vara. Men något man måste förstå. En undersökning förutsäger inte ett valresultat. Precis som man inte vet vem som vinner matchen förrän den är slut. Saker kan och kommer alltid att hända. Men det betyder ju inte att man inte vill veta hur det går under matchen. Den informationen är avgörande för strategin för alla inblandade.

Slutsats

Novus är de enda som fortsätter att metodutveckla utan att släppa de vetenskapliga förutsättningar vi har. Det ger resultat. Novus undersökningar kan man lita på och vi kan ange vilken nivå av osäkerhet som finns (felmarginaler).

Det finns ingen som helst vettig anledning att släppa de vetenskapliga förutsättningarna som har fungerat ända sedan George Gallup byggde modellen.

Behöver du en undersökning kräv att den är baserad på vetenskapliga grunder, nästan alla undersökningar som görs är facit i sig, det finns inget val som mål att tävla mot. Man måste kunna lita på undersökningen som görs. Enklast att uppfylla det kravet är att anlita Novus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: