Nyheter

Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

29 maj 2024

Vägen till långsiktiga relationer – kundnöjdhet och medarbetarengagemang Att nöjda kunder leder till ökad försäljning är ingen hemlighet, liksom att nöjda medlemmar eller medarbetare skapar en mer kreativ och konstruktiv miljö. Valmöjligheterna och konkurrensen ökar, och både kundlojaliteten och medarbetarlojaliteten sjunker – ett hot och en möjlighet. För att kunna agera och nå dina mål […]

Läs inlägg

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

18 apr 2024

Följande beslut togs vid stämman: Stämman beslutade fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Fastställelse om ersättning till styrelsen, 150 000 SEK för ledamöter som inte innehar anställning i bolaget […]

Läs nyhet

Fördjupning – Kund-, medlems- och medarbetarrelationer

17 nov 2019

Customer Experience (CX/Nöjd Kund-index, NKI/Kundlojalitet) Med en tydlig CX-strategi och ett kundcentrerat arbetssätt minskar du risken för vikande kundnöjdhet, kundlojalitet och att tappa kunder. Upplevelsen i nästa kontakt kan avgöra kundens framtida val. Inser man det förstår man hur viktigt det är hålla en dialog med sina kunder för att förstå hur de upplever företagets […]

Läs inlägg
Sida av 1
Vill du veta mer?
Kontakta oss!
Klicka här och fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: