Nyheter

Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2023 kl 10

bolagsstämma-novus
26 apr 2023

Följande beslut togs vid stämman:  Stämman beslutade att fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  Stämman beslutade om att fastställa föreslagen ersättning för styrelsen på totalt 15 833 kr/mån varav […]

Läs inlägg

Novus förstärker styrelsen med Viktoria Bergman som ny ledamot

Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.
25 apr 2023

Vid Novus bolagsstämma den 25 april valdes Viktoria Bergman till ny styrelseledamot. Viktoria Bergman har en bred erfarenhet av bolagsstyrning, hållbarhetsfrågor, kommunikation, marknad-, affärs- och produktutveckling från ledande positioner i globala bolag i flertalet industrier. Hon är idag verksam i olika styrelser. Tidigare roller inkluderar bland annat Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör på E.ON, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör […]

Läs nyhet

Novus valberedning föreslår Karin Eliasson som ny styrelseledamot

05 feb 2021

Karin Eliasson har en lång erfarenhet och har suttit i ledningen i flera av Sveriges absolut största företag, bland annat Autoliv, Telia och SCA. Hon sitter idag i styrelsen i bland annat Ruter Dam och Karolinska universitetssjukhuset. Genom detta tillskott kommer Novus styrelse stärkas upp med en kompetens som bolaget behöver för fortsatt tillväxt och […]

Läs nyhet
Sida av 1
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: