Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.

Novus förstärker styrelsen med Viktoria Bergman som ny ledamot

Vid Novus bolagsstämma den 25 april valdes Viktoria Bergman till ny styrelseledamot.

Viktoria Bergman har en bred erfarenhet av bolagsstyrning, hållbarhetsfrågor, kommunikation, marknad-, affärs- och produktutveckling från ledande positioner i globala bolag i flertalet industrier. Hon är idag verksam i olika styrelser. Tidigare roller inkluderar bland annat Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör på E.ON, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör inom Trelleborgkoncernen, olika positioner i Falcon Bryggerier/Unilever och Cerealiakoncernen.

Ny styrelseledamot Viktoria Bergman

Viktoria Bergman valdes till ny styrelseledamot i Novus.

– I dag är det viktigare än någonsin att förstå sin omvärld och att basera sina beslut på insikt och kunskap. Det ska bli spännande att kliva in i Novus, Sveriges mest kända undersökningsföretag och ett välmeriterat kunskapsnav för näringsliv och samhälle, säger hon.

Viktoria Bergman har listats såväl bland topp 25 hållbarhetsprofiler för styrelser liksom rankats som en av Sveriges Superkommunikatörer. Hon utbildade sig vid Berghs School of Communications och har också läst Communication Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett år präglat av framtidsfokus

Vid bolagsstämman konstaterades att Novus går starkt genom 2022. Året präglades av framtidsfokus och nyrekryteringar samt en upprustning inför 2023.

– Det nya kravet på medborgar- och kundförståelse leder till ett ökat behov av tillförlitlig förståelse kring de som är viktigast i en demokrati och marknadsekonomi: människan. Detta gör vi under ett år som dessutom präglats av internationell osäkerhet till följd av Rysslands invasion av Ukraina, elkris och hög inflation, säger Novus vd Torbjörn Sjöström.

Novus verksamhet går ut på att förklara det mänskliga beteendet individuellt men ännu viktigare kollektivt. Att förstå marknadens storlek, betalningsviljan, värdet och potentialen som finns är helt avgörande för företag som måste anpassa sig efter den nya ekonomiska världsordningen.

– Under dessa förutsättningar blir Novus ännu viktigare. Man har inte längre råd att göra fel, utan måste arbeta operativt och strategiskt utifrån fakta och kunskap. Kunskapsföretaget Novus kan ge svar på företagens och offentliga aktörers centrala frågor kring kunder och medborgarens behov och önskemål, säger Torbjörn Sjöström.

Här kan du läsa hela rapporten från bolagsstämman:

Kommuniké bolagsstämma 2023 i Novus Group International AB

Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.

Novus styrelse vid bolagsstämman den 25 april. Från vänster vd Torbjörn Sjöström med styrelseledamöter Kristin Sjöström, Viktoria Bergman och Jan Scherman.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: