Privatsparare är inte så dumma som man kan tro

I dagarna gick Pensionsmyndigheten ut med resultaten av en ny undersökning om allmänhetens uppfattning om vad som påverkar deras pension. Titeln på detta löd ungefär ”Många överskattar det privata sparandet”. Detta låter såklart skrämmande och det är ju en myndighet som säger det så man måste ta det på allvar.

Eller?

Det första som behövs informeras om, som tyvärr inte alltid lyfts i alla de artiklar som skrivits om ämnet under veckan, är vilka som svarat. Det står i Pensionsmyndighetens PM att den gjorts i en panel ”inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel”. Vad detta betyder tvistar de lärde om. Men gissningsvis är den som de flesta av Demoskops undersökningar gjord i Inizios självrekryterade panel, men det låter jag vara osagt. Redan här börjar varningssignalen ljuda. Men låt oss bordlägga problematiken med självrekryterade paneler, vikten av slumpmässiga urval och så vidare och i stället titta på själva frågan.

Frågan som ställdes var ”Vad tror du påverkar mest hur stor din pension kommer bli?”. Alltså inte hur mycket det påverkar idag, utan i framtiden. Här svarade 33% privat sparande. Denna siffra är vad rapporteringen från myndigheten och media kretsat kring. Dessa 33% har svarat fel, fast bara några.

För gemene man står det privata sparandet för enbart 5% av pensionen (enligt Pensionsmyndigheten). Men detta gäller gemene man, så för några grupper i samhället har alltså det privata sparandet störst påverkan. Men hur stora är då dessa grupper och i förlängningen, hur många har svarat rätt? Det framgår inte.

Frågan är ställd till allmänheten i åldersspannet 18-65 år. Om jag går i pension om 40 år, kan då Pensionsmyndigheten garantera att inte mitt privata sparande kommer slå min tjänstepension? Det låter ju lovande men jag kan gissa att det finns viss skepticism till detta hos svenska folket. Och vem kan säga idag att de har fel imorgon?

Egentligen har vi ingen aning om hur många som överskattar det privata sparandet för så är inte frågan ställd. Vi vet inte ens om några gör det.

Summerat har alltså Pensionsmyndigheten frågat svenska folket om hur deras pension kommer se ut, sedan dömt ut dem som okunniga, men inte alla, fast ändå många, men bara litegrann och bara just nu. Skönt, då var den saken klar och tydlig.

Undersökningar handlar inte bara om datainsamling utan snarare förmågan att ställa relevanta frågor och kunna tolka svaret. Bra undersökningsföretag hjälper till med sådant.

Så till Pensionsmyndigheten: Gör om, gör rätt, gör en Novus.

 

Hjalmar Strid

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: