Nyheter

#68 Munqith Dagher – undersökningar i Sverige och Irak

23 feb 2024

I avsnitt 68 av Novus Sanity Check delas tankar och insikter över olika världsdelar – vi välkomnar Munqith Dagher direkt från Irak! Munqith Dagher är MENA-direktör och en senior medarbetare på CSIS. Dagher genomförde Iraks allra första opinionsundersökning år 2003, vilket han följde upp med att grunda Iraks första undersökningsföretag (IIACSS) – där han i […]

Läs inlägg

Vad tror världens befolkning kommer att förändras under 25 år? – Tio förväntningar om framtiden ger en inblick i nutiden.

18 sep 2023

Sedan 2022 har Novus varit en del av Gallup International Association (GIA). Novus bidrog med analyser för en rad frågor i den omfattande GIA@75-undersökningen som publicerades i samband med Gallup Internationals 75-års jubileum. Undersökningen genomfördes i 64 länder och rapporten tillhandahåller en omfattande databas som innefattar globala trender, regionala och nationella snitt, samt demografiska profiler […]

Läs nyhet

Novus vd träder in i Gallup Internationals styrelse

Torbjörn Sjöström tillsammans med övriga styrelsen iGallup International.
16 maj 2023

Under Gallup Internationals årsmöte den 10 maj 2023 i Tbilisi valdes Novus vd Torbjörn Sjöström till ny styrelseledamot i organisationen och blir också en del av den operativa ledningen för Gallup International. I september 2022, valdes Novus och dess moderbolag Gallup Nordic officiellt in i Gallup International. Detta skedde samtidigt som organisationen firade 75 år. […]

Läs nyhet
Sida av 3
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: