Novus VD omvald i Gallup Internationals styrelse

I maj i år var det den 76:e gången som medlemmar i Gallup International möttes upp för årsmöte. Asien stod på tur att vara värd och Kuala Lumpur blev platsen.

Under mötet blev Novus VD Torbjörn Sjöström omvald som ledamot av den operativa styrelsen för Gallup International. Stämman valde även en ny ordförande eftersom tidigare ordförande Kancho Stoychev hade suttit på posten så länge det är tillåtet enligt stadgarna. Stafettpinnen lämnades över till Michael Nitsche, ägaren av Gallup Österrike.

Gallup International är världens äldsta internationella undersökningsnätverk, startat av George Gallup i maj 1946. Visionen är ett FN för undersökningsföretag där ett företag från varje land är välkommet. Novus huvudägare Gallup Nordic är medlem, och Torbjörn Sjöström är Novus representant och även invald i den operativa styrelsen. Tillsammans innefattar Gallup Internationals medlemmar 130 länder.

Något som gör Gallup International unikt är att det är ett nätverk av ”kunskaps entreprenörer”, vars affär är att sprida tillförlitlig kunskap. Medlemmarna i Gallup International känner till både den metodik som krävs för att göra tillförlitliga undersökningar och de kulturella skillnaderna som spelar en roll i förståelsen av undersökningsmaterialet. Kunskapen är resultatet att använda och värdera fakta och förklara den. Här är Novus och huvudägaren Gallup Nordic viktiga för att utveckla branschen internationellt.

Förutom att själva årsmötet hölls delades det även kunskap mellan medlemmar från hela världen i form av ett 20-tal presentationer. Geopolitiska frågor adresserades så som Kina, Ryssland och USA:s roll, samt EU som en spelare eller inte. Torbjörn Sjöström presenterade Novus senaste metodutveckling om hur man kan modernisera ”Gallup metoden” utan att förstöra den. Novus kombination av panel, telefon och SMS ligger längst fram som metod internationellt, och vi hjälper nu flera länder med vår långa erfarenhet av modern vetenskapligt beprövade och trovärdiga undersökningsmetodik.

”Att Novus genom huvudägaren är med i Gallup International är en stor ära och samtidigt ett ansvar som vi gladeligen axlar. George Gallup var den moderna undersökningsmetodikens fader. Hans arbete för att lyfta folkets röst är en inspiration för mig och det är just den stafettpinnen jag tar vidare både som VD för Novus och i Gallup Internationals styrelse. Folkets röst är helt avgörande. Vi måste lyfta den så mycket som möjligt för att vara den konstanta påminnelsen för makthavare att de arbetar för folket och inte tvärtom. Korrekta undersökningar har också en allt viktigare roll i att påvisa falsk folkvilja som används allt mer i påverkansaktioner. Vi ser det runt om i världen, till och med stabila länder som Österrike, USA och även Sverige” Säger Torbjörn Sjöström.

Gallup Internationals nya ordförande Michael Nitsche kommer för övrigt att besöka Sverige och Novus om några veckor. Mer om det kommer vi skriva om senare.

Läs mer om Novus medlemskap i Gallup International här…

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: