Novus egna undersökningar

Viljan att slåss för sitt land & framtidsutsikter för konflikter i världen

Novus / Gallup International EoY mars 2024

Gallup International och Novus når 4 miljarder av världens befolkning fördelat över ca 50 länder. Här är synen på säkerhet i framtiden i världen och Sverige.

Del 1

Drygt en av två vuxna runt om i världen (52%) uppger att det är villiga att slåss för sitt land i händelse av krig, en av tre (33%) är inte det och nära en av sju (14%) vet inte.

Det finns inte oväntat en tydlig skillnad mellan män och kvinnor, där män i högre grad är villig att slåss för att försvara sitt land. En klar majoritet av männen i de länder Gallup International har undersökt är redo att försvara sitt land, nästan varannan kvinna är det också.

Det verkar som om att viljan att strida har minskat efter utbrottet av flera konflikter under de senaste åren. Under 2014, till exempel, när vi bevittnade Rysslands annektering av Krim, var inställningen till samma fråga runt om i världen 61% (“Yes”) och 27% (“No”). Försvarsviljan i Ryssland har minskat under denna tid från 59% till 32%, samtidigt är det Europeiska länder som är värda att nämna med mycket låg försvarsvilja, Tyskland (23%) Italien (14%) se längre ned i texten.

Globaliseringen och minskad nationalkänsla påverkar säkert. Även frågan kring upplevd trygghet. I Sverige innan ryska invasionen av Ukraina så var den inte ens en teoretisk fråga om man skulle försvara sitt land, men detta vände mycket snabbt, Sverige lämnade alliansfriheten, gick med i NATO och svenskens försvarsvilja väcktes. Det ryska hotet har varit en realitet för Svensken länge, men det var tydligt på väg ned, de som var yngre än 15 år när berlinmuren föll hade inte samma känsla för Sovjetunionens hot som de som var äldre, och tog inte heller med det till synen på Ryssland. Politiken utgick efter evig fred, även om kriget mot terrorism ledde till terrorbrott i Sverige. Men det var inte ryska hotet. Man noterade att Ryssland använde Sverige i sin påverkan, men det var inte på riktigt innan kriget i Ukraina. Det är sannolikt här man ser skillnaden mellan Sverige och t.ex. Italienare, där det sistnämnda är långt från Ryssland, och man har inte levt med frågan om Ryska ubåtar och Rysk påverkan och uttalade hot mot landet. Nedgången i försvarsvilja i Ryssland kan betyda flera saker, delvis blir män inkallade att strida och åka till Ukraina för att kriga. Även om det beskrivs som ett försvar, så är det nog inte riktigt lika lätt att köpa för Ryska medborgare som för Ukrainska, eftersom kriget är i Ukraina inte i Ryssland. Men det kan också finnas en dimension i att man kallar det en speciell militär operation, vilket gör också frågan om vad försvara landet faktiskt betyder. Ord gör skillnad, och om krig inte kallas krig, så blir det nog också oklart om försvar blir försvar.

Det finns en tydlig skillnad mellan det globala syd/öst och det globala nord/väst när det gäller inställningen till viljan att slåss för sitt land.

I Europa (32%), USA (41%) och Kanada (34%) är man mycket mindre villig att slåss för sitt land än i Västasien (77%), Mellanöstern (73%) och Indien (76%). Undantaget i Europa är länder som inte ingår i EU – där uppger 61% att de är villiga att slåss för sitt land. I Ryssland uppger 32% att de är villiga att slåss för land (för tio år sedan var motsvarande siffra 59%), 20% är inte det och 48% vet inte. I Ukraina är man mer villig att slåss för sitt land än i Ryssland – 62% är villiga (då har frågan i Ukraina endast gått till de som inte just nu slåss för sitt land, vilket innebär att fler kvinnor har svarat i Ukraina, så försvarsviljan är mycket hög i Ukraina, även bland kvinnor), 33% är inte det och 4% vet inte.

Del 2

39% tror att det kommer att bli mer problem i världen 2024 jämfört med 2023, 29% tror att det kommer vara samma i år som 2023, 26% tror att det kommer att bli mer fredligt, så det är tyvärr en dyster framtidsutsikt vad gäller konflikter i världen för 2024.

Svenska folket är bland de mest dystra på en fjärde plats efter Tyskland, Österrike samt Bosnien och Hercegovina, 60% av svenskarna tror att det kommer bli mer problem, 34% att det kommer att vara detsamma och endast 3% tror att det blir mer fredligt 2024. Spanska befolkningen har samma syn på 2024 som svenska. USA har ungefär samma syn på frågan som Sverige i andelen som tror att det blir mer problem, men det är samtidigt också fler i USA som tror att det kan bli mer fredligt. Italien och Portugal är lite intressanta att nämna lite extra, där är det tydligt färre som tror att det kommer att bli värre, I Portugal är det också 31% som tror att 2024 blir mer fredligt. Stor skillnad jämfört med grannen Spanien. Det finns inte bara en stor global spridning, utan även inom Europa är det en stor skillnad på konfliktnivån i världen mellan olika länders befolkning.

De länder som i högst grad tror att 2024 blir mer fredligt är Indonesien och Afghanistan, just Afghanistan hajar nog inte bara jag till över, eftersom de nu styrs av Talibanerna. Men närvaron av utländsk militär har ju försvunnit och det är inte omöjligt att se att befolkningen mest vill överleva och försöka leva sitt liv så gott det går. Den aktiva konflikten har väl försvunnit med västländernas utträde. Här tittar man sannolikt mer på det egna landet än världen, måttstocken för någon som bor i Afghanistan och USA eller Europa är så klart helt annorlunda.

Ryssland är också intressant, framförallt den höga andelen som inte vill svara på frågan 24%. Där det är oklart för befolkningen om man ens är i krig, om man försvarar sig eller om det fortfarande är en speciell militäroperation där Ryssland skall rädda ryssarna som bor i Ukraina från Nazisterna, eller om det är för att återta förlorat land.

En undersökning som denna påminner om alla nyanser som finns bakom siffrorna för varje land. Särskilt skillnaden mellan västländer och övriga länder. Även om skillnaderna även inom Europa är stora och mycket intressanta.

Torbjörn Sjöström,

vd Novus

 

 

 

 

Ladda ner båda undersökningarna här, dock finns inte Torbjörns kommentarer där, utan det är Gallup Internationals ursprungsrapporter:

EoY 2023 Part 1

EoY 2023 Part 2

Om Gallup Nordic

Gallup Nordic, samt Svenska Gallupinstitutet, är majoritetsägare i Novus Group International. Svenska Gallup institutet är ett av världens äldsta “Gallup” företag och grundades 1941 då norden var ett av de första länderna i världen som George Gallup gav sitt namn och sin metod till att få göra tillförlitliga undersökningar. Gallup Nordic konkurrerar inte med Novus, utan är de som är medlem i Gallup International, och det är Novus som gör de svenska undersökningarna. Men i en internationell kontext är det Gallup Nordic eller Svenska Gallupinstitutet som syns, men det är Novus som gör undersökningarna.

Om Gallup International End of Year Survey

Gallup International End of Year Survey (EoY) är en årlig undersökning initierad av och utformad under ledning av Dr. George Gallup 1977. Undersökningen har genomförts varje år sedan dess. År 2023 genomfördes den i 45 (för del 1) och 41 (för del 2) länder runt om i världen. Totalt intervjuades 46 138 (för del 1) och 40 428 (för del 2) personer globalt. I varje land intervjuades ett representativt urval av cirka 1 000 män och kvinnor under oktober – december 2023, antingen face-to-face, via telefon eller online. Felmarginalen för undersökningen ligger mellan ±3-5% vid 95% konfidensnivå. Undersökningen är representativ för ca halva jordens befolkning, i Sverige genomförs den av Novus.

Om Gallup International

Gallup International Association (GIA) är den ledande globala oberoende organisationen inom marknads- och opinionsundersökningar. I 75 år har Gallup Internationals medlemmar visat sin expertförmåga att genomföra undersökningar i flera länder på en jämförbar grund och leverera högsta kvalitet. Våra mer än 100 medlemmar och partners, som noggrant valts ut av organisationens styrelse, är ledande nationella institut med en djupgående lokal kunskap om undersökningsmetoder och tekniker, statistiska källor, seder och kulturskillnader i sitt eget land.  Med endast ett medlemsföretag per land arbetar medlemmarna dagligen tillsammans för att dela kunskap, nya undersökningstekniker och verktyg samt för att erbjuda de mest lämpliga lösningarna för internationella forskningsprojekt och betjäna våra kunder på bästa sätt. För ytterligare information, se www.gallup-international.com.

Notera: Gallup International Association eller dess medlemmar är inte relaterade till Gallup Inc., med huvudkontor i Washington D.C., som inte längre är medlem i Gallup International Association. Gallup International Association tar inte ansvar för andra undersökningar än sina egna.

Ladda ner båda undersökningarna här, dock finns inte Torbjörns kommentarer där, utan det är Gallup Internationals ursprungsrapporter:

EoY 2023 Part 1

EoY 2023 Part 2

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: