Novus egna undersökningar

Stödet för demokrati i världen och Sverige

Novus / Gallup International EoY april 2024

Novus, Gallup Nordic och Gallup International presenterar ytterligare en del av End of Year undersökningen 2023

Stödet för demokratin i Sverige är världsunikt, i Gallup Internationals årliga undersökning (svenska delen genomförs av Novus) när vi tittar på synen på Demokrati är det inget annat land bland de över 40 länder som representerar över 4 miljarder människor där det samlade stödet för demokratin är så högt som i Sverige.

85 % av svenska folket anser att demokrati är det bästa styrelseskicket, 88 % anser att valen är rättvisa och fria, 61 % anser att landet styrs av folkviljan. Det betyder inte att det är oproblematiskt och att det inte finns utmaningar. Novus undersökningar visar att 4 av 10 anser att politikerna skadar demokratin. Vi ser att orosmolnen även i stabila Sverige hopar sig, men viljan att stötta demokratin finns, där är vi i absoluta världstoppen.

Jämfört med t.ex. Tyslkand, USA och UK är skillnaden stor. För att inte tala om Ryssland, som ligger i botten i världen bland de länder som undersöktes.

Läs mer här och ett lite större urval länder, och längst ned kan man ladda ned resulatet för alla länder som var med i undersökningen.

85 % av alla svenskar håller med om påståendet att demokrati må ha sina brister men är det bästa styrelseskicket. 65 % av svenska folket håller helt med och 20 % delvis med. Stödet för demokrati är högst i Sverige av alla länder som undersökts i årets globala Gallup International undersökning, på andra plats kommer Österrike, men 22 procentenheter färre håller helt med i Österrike jämfört med Sverige. Spanien och Tyskland precis efter Österrike. topp 8 länder är Europeiska länder, följt av USA och Storbritannien.

Grafen är sorterad utifrån summan håller helt med och håller med. Så längre ned i listan med lite mer polariserad befolkning kommer längre ned. Irak t.ex. som har fler som håller helt med jämfört med Mexico, men lägre andel som bara håller med samt en större andel osäkra eller som inte håller med. Irak och Pakistan sticker ut lite extra i motståndet. Iraks situation är mycket speciell, om ni vill höra lite mer om den lyssna på Novus podd, med Torbjörn Sjöström och Munqith Dagher där vi pratar om kulturella skillnader mellan länderna: #68 Munqith Dagher; undersökningar i Sverige och Irak samt undersökningen som gjordes i Irak och Sverige om synen på koranbränningar, Islam och de båda länderna: 77 % of the Iraqis think sweden is against Islam

Ryssland är ett av de länder som kommer längst ned i de undersökta länderna, vilket kanske inte är så förvånande, men det som är intressant är att var tredje Ryss inte kan svara på frågan. Det är det land med flest osäkra bland de undersökta länderna, lägg sedan till att 34 % varken håller med eller emot, totalt 55 % som demonstrerar en talande osäkerhet kring synen på demokrati.

Sverige sticker ut igen i den globala synen på demokrat. 88 % anser att valen i egna landet är fria och rättvisa. det är 8 procent som inte håller med.

Indien är intressant här, de har högst andel av alla som anser att landet styrs av folkviljan, men man anser inte i samma omfattning att demokratin är det bästa styrelseskicket eller att valen är fria och rättvisa. Själv kan jag för lite om Indien för att kunna göra en initierad analys, men jag tycker det är värt att nämna. Ett annat land som sticker ut på liknande sätt är Afghanistan, den som är nyfiken kan titta på det i bifogad rapport där allt datamaterial finns.

Men Sverige har även här en mycket hög andel som anser att landet styrs av folkviljan. Dock jämfört med synen på demokratin är det markant lägre som helt håller med. Men det är i linje med andra undersökningar Novus gjort i frågan, t.ex. 95 % av svenska folket vill försvara demokratin samtidigt anser fyra av tio att politikerna skadar demokratin. Men jämfört med t.ex. USA och Storbritannien så är stödet i Sverige enormt. I USA är det bara var fjärde som anser att landet styrs av folkets vilja. Men det är också ungefär den andel som röstat på den sittande presidenten i ett starkt polariserat politiskt klimat där 66% av amerikan ens röstade i presidentvalet och knappt varannan röstar i mellanvalen.

Även Storbritannien har uppenbart stora problem med synen på sin egen demokrati och det folkliga stödet. Men med smutsiga kampanjer och t,ex, Brexit valet fortfarande i minne kanske det inte är så förvånande.

Dock visar svaret på denna fråga stora problem med den västerländska demokratin i linje med utmaningarna i Sverige. Titta på skillnaden i stödet för demokratin och svaret på denna fråga i länder som Tyskland, Österrike, Spanien, Italien för att ta några exempel.

Irak är värt att nämna även här, det är många som står bakom påståendet, men lika många som inte gör det. En kamp mellan “öst och väst” där som är mycket synlig i undersökningen, en kamp mellan demokrati och muslimska traditioner. Där det sistnämnda ser ut att vinna. Irans inflytande över Irak ökar vad jag förstår hela tiden.

Sedan finns de länder där dessa frågor är i linje med varandra, tilltron till demokratin, synen på hur fria valen är och att landet styrs av folkviljan som t.ex. Ryssland.

Torbjörn Sjöström
VD Novus
Styrelseordförande Gallup Nordic/Svenska Gallupinstitutet
Styrelseledamot Gallup International

Om Gallup Nordic

Gallup Nordic, samt Svenska Gallupinstitutet, är majoritetsägare i Novus Group International. Svenska Gallup institutet är ett av världens äldsta “Gallup” företag och grundades 1941 då norden var ett av de första länderna i världen som George Gallup gav sitt namn och sin metod till att få göra tillförlitliga undersökningar. Gallup Nordic konkurrerar inte med Novus, utan är de som är medlem i Gallup International, och det är Novus som gör de svenska undersökningarna. Men i en internationell kontext är det Gallup Nordic eller Svenska Gallupinstitutet som syns, men det är Novus som gör undersökningarna.

Om Gallup International End of Year Survey

Gallup International End of Year Survey (EoY) är en årlig undersökning initierad av och utformad under ledning av Dr. George Gallup 1977. Undersökningen har genomförts varje år sedan dess. År 2023 ställdes dessa frågor i 43 länder runt om i världen. Totalt intervjuades 44 603. I varje land intervjuades ett representativt urval av cirka 1 000 män och kvinnor under oktober – december 2023, antingen face-to-face, via telefon eller online. Felmarginalen för undersökningen ligger mellan ±3-5% vid 95% konfidensnivå.
Undersökningen är representativ för 4 miljarder människor i världen, i Sverige genomförs den av Novus.

Om Gallup International

Gallup International Association (GIA) är den ledande globala oberoende organisationen inom marknads- och opinionsundersökningar. I 75 år har Gallup Internationals medlemmar visat sin expertförmåga att genomföra undersökningar i flera länder på en jämförbar grund och leverera högsta kvalitet. Våra mer än 100 medlemmar och partners, som noggrant valts ut av organisationens styrelse, är ledande nationella institut med en djupgående lokal kunskap om undersökningsmetoder och tekniker, statistiska källor, seder och kulturskillnader i sitt eget land.  Med endast ett medlemsföretag per land arbetar medlemmarna dagligen tillsammans för att dela kunskap, nya undersökningstekniker och verktyg samt för att erbjuda de mest lämpliga lösningarna för internationella forskningsprojekt och betjäna våra kunder på bästa sätt. För ytterligare information, se www.gallup-international.com.

Notera: Gallup International Association eller dess medlemmar är inte relaterade till Gallup Inc., med huvudkontor i Washington D.C., som inte längre är medlem i Gallup International Association. Gallup International Association tar inte ansvar för andra undersökningar än sina egna.

Ladda ned rapporten i sin helhet här: Gallup Novus Demokrati 2023

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: