Nyheter

Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Årsrapport 2020.

23 aug 2020

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi? I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska […]

Läs inlägg
Sida av 3

Novus Stories

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: