Så ser svenskarna på Kungen och monarkin

På uppdrag av SvD har Novus, under perioden 5-9 januari 2024, tittat närmare på vad svenska folket tycker om monarkin och Kungen. Är kungen en bra representant? Bör vi ha monarki i Sverige? Vem från kungahuset vill man helst ta en fika med? Här kommer svaren.

Undersökningen gjordes mot ett slumpmässigt urval av svenska folket. Totalt svarade 1 016 personer undersökningen i åldern 18–84 år. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta Novus. Undersökningen jämförs med en undersökning genomförd under perioden 5-11 januari 2023. 

Sammanfattning 

Samma undersökning har genomförts i januari 2023 och nu återigen januari 2024. Dessa två redovisas här på totalen. Det har skett mycket små förändringar jämfört med undersökningen 2023. Egentligen ganska väntat att det är små förändringar. Det har inte hänt något i Sverige som skulle få svenska folket att ändra sig i denna fråga. Men det betyder också att när Danmarks drottnings meddelade sin avgång så påverkade det inte synen på det svenska kungahuset. För det var väl det man kunde tänka sig att det skulle kunna få svenska folket att tänka till i denna fråga och kanske ändra sig. 

Fråga: Tycker du att den svenska kungen är en bra eller dålig representant för Sverige?

63% anser att kungen är en mycket eller ganska bra representant för Sverige. Endast 13% anser att han är en dålig representant. Ungefär samma nivå som 2023. Lite fler anser att han är en mycket bra representant 2024, men samtidigt är det lite fler som anser att han är en mycket dålig representant.  

Fråga: Tycker du att svenska kungahuset som helhet är en bra eller dålig representant för Sverige?

70% anser att svenska kungahuset är en mycket eller ganska bra representant för Sverige. 10% anser att de är en mycket eller ganska dålig representant. Utvecklingen jämfört med 2023 följer ungefär samma mönster som för kungen.  

Fråga: Bör vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, sitta kvar som regent eller bör han inom kort lämna över tronen till Kronprinsessan Victoria. Vad tycker du?

34% anser att kungen bör sitta kvar så långt som möjligt. 38% att han inom kort bör lämna över till Viktoria. Jämfört med 2023 är det i stort sett samma resultat. Svenskarna har inte ändrat sig i frågan, och det är tydligt att Danmarks drottnings beslut att lämna tronen, som skedde innan undersökningen 2024, inte har påverkat svenska folkets syn på hur Sveriges kung bör göra. 

Fråga: Vem skulle du helst se som vår nästa regent?

Det är ingen tvekan om vem svenska folket vill se som nästa regent. 82% av svenskarna vill se Viktoria som nästa regent. Precis som i övriga frågor om Sveriges monarki så har inte åsikterna ändrats jämfört med föregående år. 

Fråga: Vem skulle du helst ta en fika med?

Kronprinsessan Victoria är den i kungafamiljen man helst vill fika med. 39% svarar att dom helst vill fika med henne, därefter kommer Kung Carl XVI Gustav, som 17% av svenska folket helst vill fika med. Värt att notera dock är att var femte svensk inte är särskilt intresserade av att fika med någon alls i kungafamiljen.  

Fråga: Tycker du att Sverige bör behålla eller avskaffa monarkin?

Stödet för den svenska monarkin är stort. 65% av svenska folket anser att Sverige bör behålla monarkin. Egentligen inga förändringar heller här jämfört med 2023. 

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: