Novus och artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) har under de senaste åren genomgått en hisnande utveckling och blivit ett av de mest inflytelserika och omvälvande teknologiska framstegen i vår tid. Den snabba tillväxten inom AI har inte bara transformerat branscher och företag, utan den har också fått betydande inverkan på samhället, ekonomin och människors dagliga liv.

Så arbetar Novus med AI

Novus omvandlar och effektiviserar sin produktionsprocess med hjälp av artificiell intelligens (AI). Genom att utnyttja språkmodeller och maskininlärning på flera fronter, inklusive topic modeling, keyword extraction, named entity recognition, sentiment analysis, och innehållsanalyser, optimerar företaget sin arbetsprocess och skapar möjligheter för kreativ storytelling. Dessutom utforskar Novus potentialen i att skapa en egen modell med den omfattande interna databasen som finns till förfogande. Denna framstegsteknologi används också för att hantera syntax, utföra fritextanalys, generera bilder och underlätta innehållsanalyser. Samtidigt har vi valt att bibehålla en hög grad av kontroll över våra kunders data genom att inte involvera ChatGPT eller tredje parter i vår produktionspipeline.

AI genomsyrar inte allt arbete

Novus har valt att inte fullt ut förlita sig på artificiell intelligens (AI) av flera skäl:

  • Felrisk: AI-system är inte ofelbara och kan ibland generera felaktig information eller svar. För att undvika potentiella fel och missförstånd i verksamheten, har Novus valt att inte överge mänsklig bedömning.
  • Mänsklig komplettering: Novus värdesätter mänsklig expertis och insats som en nyckelkomponent i arbetsprocessen. AI fungerar som ett komplement, snarare än en ersättning, för att effektivisera arbetsuppgifterna.
  • Tillförlitlighet: Novus har en stark inriktning på att leverera pålitliga och noggranna resultat till våra kunder. Genom att behålla kontrollen över arbetsprocessen kan vi säkerställa att våra kunder alltid får korrekt och kvalitetssäkrad information.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: