Yngre män i Sverige är överrepresenterade när det kommer till att ta del av och sprida vidare rysk informationspåverkan.

Män och yngre personer är klart överrepresenterade när det gäller vilka som konsumerar och sprider innehåll från ett antal ryskstödda nyhetskanaler. De som följer dessa håller också i högre grad med om rapporteringen än de nyhetskonsumenter som inte tar del av kanalerna.

Detta visar en undersökning Novus gjort på uppdrag av Försvarshögskolan, som har tittat på hur svenskar konsumerar ryska statsstyrda medier.

Studien visar också att de som tar del av innehåll från dessa kanaler tittar på och delar med sig av flera olika typer av nyhetsinnehåll i en högre utsträckning än andra nyhetskonsumenter, ofta utan att veta om dess ursprung.

 

Läs en artikel om undersökningen på svt här.

Läs om undersökningen på Försvarshögskolans sidan här.

 

Genomförande:

Studien är baserad på 3 033 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-89 år. Undersökningen har genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Resultatet ger en bild av svenska folket inom åldersgruppen konsumerar viss media. Ett antal personer utöver dem som tillfrågats i undersökningen har antingen inte gått att nå eller inte velat delta i undersökningen. Novus har kontrollerat att detta bortfall inte påverkar undersökningens resultat. Totalt utgör de som inte svarat 35 procent av det totala antalet tillfrågade som var 4660 personer.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: