Novus coronaundersökningar publiceras i Nature

I tidskriften Nature publicerades den 21 april i år en vetenskaplig rapport där Torbjörn Sjöström var medförfattare. Rapporten är bland annat baserad på Novus coronastatus som följde pandemin från dess start och har under pandemin gjort över 100 000 intervjuer. 

Rapporten har namnet ”App-based COVID-19 syndromic surveillance and prediction of hospital admissions in COVID Symptom Study Sweden” där Novus har bidragit med sina undersökningar kring Covid som har släppts publikt under namnet Novus Coronastatus. Rapporten kan läsas här: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29608-7 

Novus och Torbjörn Sjöström bidrog med sin kunskap baserat på våra undersökningar för att kunna jämföra Novus undersökningar kring pandemin. Detta ger oss en möjlighet att kunna uppskatta hur många av svenskarna som var sjuka och kunna jämföra det med detaljerna man kunde få fram genom de individer man följde genom appen Covid symptom studies. 

Novus är därför en källa till forskning och Torbjörn är medförfattare till rapporten.  

Novus coronastatus var en viktig kunskapskälla för många under pandemin. Dessa undersökningar var ofta första möjligheten att kunna göra populationsuppskattningar och att kunna följa pandemins utbredning i Sverige.  

Att också få bidra till forskningen på detta sätt är ett viktigt kvitto på att Novus bidragit till viktig samhällsnytta under pandemin, och en påminnelse om att undersökningar är en viktig kunskapskälla inom alla områden i vårt samhälle. Särskilt inom så pass viktiga områden som att följa en pandemi. 

Novus coronastatus följde pandemin från dess start och har under de två åren gjort över 100 000 intervjuer. Förutom att vara delaktig i denna vetenskapliga rapport så har Coronastatus varit först med att hitta bl.a. 

  • Att många inte blev friska på den tid myndigheterna trodde.
  • Hur många som var långtidssjuka på grund av Covid.
  • Att sjukdomen fanns i Sverige redan i slutet av 2019.
  • När de flesta insjuknade.
  • Att självskattning fungerade mycket bra som grund för populationsskattning innan Sverige fick igång sin testning. 
  • Synen på sjukdomen.
  • Synen på vaccinationen.
  • Hur många som vaccinerat sig.
  • Etc. 

Novus Coronastatus är en världsunik undersökning som också presenterats på internationella konferenser som ett bra exempel på hur man kan följa en global katastrof, både snabbt och effektivt. På ett sätt som ingen myndighet eller annan organisation kunde göra. 

Om Novus: 

Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och arbetar inom alla branscher, förutom att följa hälsostatus kring Svenska folket, så bidrar vi med kunskap via undersökningar för affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Novus bidrar också med en del offentlig statistik. Till exempel e-handelns storlek i Sverige och hjälper även Internetstiftelsen med deras undersökningar kring Svenskarna och internet. Novus har kontor i Stockholm och Malmö och är listat på Spotlight Stock market. 

Kontaktperson
Torbjörn Sjöström
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: