24% instämmer inte alls att Corona har påverkat hur de planerar sitt liv just nu. 61% är orolig för att Corona påverkar svensk tillväxt.

Novus fortsätter att följa svenskarna syn på Corona viruset. Lite längre ned på sidan finns utvecklingen av de frågor Novus följt sedan sex veckor tillbaka. Oron för att bli drabbad själv är i stort sett oförändrad denna vecka jämfört med föregående. De var tredje svensk instämmer helt eller delvis med att de känner stor oro att själva drabbas av viruset.

Novus senaste undersökning genomfördes med 1001 intervjuer under perioden 5 – 10 mars 2020 i Novus slumpmässigt rekryterade webpanel.

Utöver de frågor vi följer har vi också kompletterat med ett par andra:

Oron för Sveriges ekonomiska utveckling och den egna situationen:

61 % av svenska folket instämmer helt eller delvis med påståendet att man är orolig för att viruset kommer att innebära att tillväxten i svensk ekonomi dämpas.

14 % av svenska folket instämmer också helt med påståendet att Coronaviruset påverkar hur man planerar sitt liv just nu. Däremot instämmer inte alls var fjärde svensk (24 %) i detta påstående. Så det är fler som inte alls känner att de ändrat sitt liv än som säger att de absolut gjort det.

Undersökningen denna vecka genomfördes innan regeringen införde förbud mot större allmänna sammankomster. Så detta kan sannolikt förändras nu när detta skett. Inte bara att detta förbud direkt kan påverka fler, men vi vet också att när regeringen inför direkta åtgärder så brukar det leda till att frågor tas mer på allvar. Regeringen bekräftar och legitimerar genom sitt agerande olika känslor och tankar bland medborgarna. Därför är det också viktigt hur denna kommunikation sker och att den varken är för begränsad eller för radikal.

Novus kunde tillsamman med SVT igår presentera förtroendet för olika myndigheter.

Förtroendet är över lag rätt högt, en övervägande grupp har högt eller ganska högt förtroende. Den näst största gruppen har valt mellannivån, varken högt eller lågt. Egentligen är det bara regeringen som har fler negativa än positiva. Något som så klart kan förklaras utifrån den partipolitiska polariseringen som väljarna är en reaktion på, samt att om det vore val idag så är det fler väljare som är stödjer oppositionspartierna. Förtroendet för regeringens partiledare är också mycket lågt.

Förtroendet är högst för sjukvården, följt av folkhälsomyndigheten och MSB. Män har i regel signifikant lägre förtroende och kvinnor signifikant högre förtroende.

Det finns dock en partipolitisk uppdelning, SD har signifikant lägre förtroende för alla offentliga instanser  som undersökts, också lite lägre förtroende för sin arbetsgivare, men inte i samma omfattning som de andra tillfrågade instanserna. I linje med en större misstro mot samhället som är en genomgående trend hos SDs sympatisörer. Moderaternas tilltro ungefär är som totalen generellt. Men Januari partierna har genomgående en högre tilltro till alla tillfrågade myndigheter och regeringen. Dock avviker de inte på samma sätt kring skolan och arbetsgivaren då de ligger mer i linje med totalen.

Det är också genomgående så att de som är oroliga för att själva drabbas av viruset har lägre förtroende för institutioner. Något som är väntat och helt naturligt, oroliga människor har en lägre tilltro till sin omgivning. Att förtroendet är relativt högt kan därmed också förklaras med att det är fler som inte själva är oroliga för att drabbas personligen. Om oron ökar så kommer det så klart att sänka förtroendet för myndigheter och institutioner.

Om vi kors-kör förtroendet för institutioner och oron för att själv drabbas så ser man att det finns en statistiskt säkerställd större misstro bland de som är oroliga för att själva drabbas jämfört med de som inte själva är oroliga.

Ladda ned rapporten till SVT undersökningen här: SVT Novus coronav förtroende 20200310

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: