Förtroendet för mjölkbönder har sjunkit kraftigt

Allmänhetens förtroende för mjölkbönder har sjunkit kraftigt mellan december 2019 och februari 2020. I december genomfördes Novus Livsmedelsbarometer, där ställdes bland annat en fråga om förtroendet för mjölkbönder. Då uppgav 84 procent av allmänheten att man hade stort förtroende för mjölkbönder. I början av februari månad har denna andel sjunkit till 67 procent – ett tapp på sjutton procentenheter. Vi ser också att andelen som uppger att de har lågt förtroende för mjölkbönder har ökat från 3 procent till 12 procent. Båda dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

I februarimätningen ställdes även en öppen fråga till dem som angav att de hade litet förtroende för mjölkbönder, om orsakerna bakom det låga förtroendet.  De vanligaste svaren handlade om Uppdrag Granskning, dålig djuromsorg, vanvårdade djur och vinstintresse.

Vi konstaterar att det inte bara är mjölkbönderna som fått ett försämrat förtroende – även köttproducerande bönder och svenska livsmedelstillverkare generellt har relativt stora förtroendetapp mellan december och februari. Förtroendet för växtproducerande bönder har också minskat, men där har förtroendetappet inte varit lika stort som när vi jämför med de båda andra typerna av bönder.

Således verkar det inte bara vara mjölkbönderna som har fått ett lägre upplevt förtroende hos allmänheten, utan även andra livsmedelsnära aktörer har fått lägre förtroendesiffror.

För mer information, kontakta:

Helena Bjorck, Senior Client Advisor på Novus

helena.bjorck@novus.se

0733-36 45 83

Fakta om undersökningarna:

Novus Livsmedelsbarometer (december 2019): 1 010 intervjuer, allmänheten 18-79 år, 21/11 – 4/12 2019

Novus allmänhetsundersökning (februari 2020): 1 021 intervjuer, allmänheten 18-79 år, 30/1- 5/2 2020

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: