Jonas Sjöstedt partiledaren med högst förtroende

Jonas Sjöstedt rusar i förtroende, ökar signifikant från 28 % till 40 % i Novus februari undersökning. Kombinationen av att säga att man lämnar samtidigt som man har en tydlig politisk påverkan verkar vara ett framgångsrecept. Även om delen att lämna så klart inte är en hållbar sådan

Läs mer här, på novus specifika sida om partiledarförtroende:
https://novus.se/valjaropinionen/partiledarfortroende/

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: