Fördjupning – övriga tjänster

Livsmedelsbarometern

Livsmedelsbarometern är en årlig kartläggning bland allmänheten där vi tar upp aktuella fenomen, trender och områden inom livsmedelssektorn. Den information och kunskap som Novus Livsmedelsbarometer genererar är ett utmärkt underlag för företagens kommunikation gällande livsmedel samt produktutveckling. Livsmedelsbarometern belyser bla trender inom mat och dieter, generella attityder, allmänhetens kunskap i olika frågor mm.

 

Energivarumärket 

Novus mäter Energivarumärket enligt en modell särskilt utvecklad för energibranschen. Undersökningen ger förståelse för ert varumärke, men även redskapen att bli ännu starkare.

 

Hållbarhet – strategi för en kommunikation kring hållbarhet som målgruppen förstår

Novus arbetar mycket med hållbarhet, både i form av undersökningar, men även via föreläsningar. Vi kan självklart skräddarsy din hållbarhetsundersökning utifrån era utmaningar och behov.

Det vi vet är att de flesta företag har stora utmaningar att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. I den kontexten har vi byggt en modell som kartlägger er målgrupps kunskapsnivå om företagets hållbarhetsarbete. Modellen bygger på en kunskapskartläggning som ger er ett strategiskt verktyg för företagets kommunikationsstrategi för hållbarhetsarbetet. Enkelt uttryckt, hur ska du kunna lägga en kommunikationsstrategi för ert hållbarhetsarbete om du inte vet vilken kunskap er målgrupp har om företagets hållbarhetsarbete och den kontext som företagets hållbarhetsarbete existerar i?

 

Audit

Vi har så många undersökningar, som olika personer har beställt, men vi har ingen samlad bild av vad de säger”. Detta är en kommentar vi ofta får från våra kunder. Här kan vi hjälpa till genom att göra en sk audit. Då går vi igenom alla undersökningar och ger er en samlad bild av all kunskap och alla insikter som finns i era undersökningar. Vid en audit blir det också tydligt vilken kunskap som ev saknas.

 

Medieanalys

Vill ni ha hjälp med medieanalys? Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: