Novus/The Global Village: ny rapport om Sveriges utsatta områden

Under den pågående Järvaveckan, så släpper Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”.

Var 18:e person i Sverige lever i ett så kallat utsatt område. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra ny fakta till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor och vilka åsikter och attityder de har.

Rapporten i sin helhet finns här: Novusrapport_PERSPEKTIV 2019_The global village_15_juni

Har du frågor om rapporten, kontakta gärna:

Mats Elzén, rådgivare Novus

+46 720 700 329

mats.elzen@novus.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: