Novus förstärker styrelsen med två ledamöter vid extra bolagsstämma

På extra bolagsstämman den 19 juni 2019 valdes Murat Yigit och Suzan Engel in som nya styrelseledamöter.

Murat Yigit kommer närmast från Taxi Stockholm där han suttit som VD och koncernchef. Murat har gedigen erfarenhet som rådgivare och i ledande roller till verksamheter i branscher som bank, finans, fastighet och media.

Valberedningen bedömer att Murat Yigit har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Suzan Engel har en internationell juridikexamen i botten och har efter sina studier ägnat sin karriär åt att jobba med ekonomi. Hon har stor erfarenhet från finansvärlden och har jobbat i ledande befattningar både på Klarna och Nordea.

Valberedningen bedömer att Suzan Engel har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete.

Vi välkomnar Murat Yigit och Suzan Engel till Novus Group Internationals styrelse, detta stärker Novus styrelsekompetens inom den privata sfären. Det är min övertygelse att Murat och Suzan kommer bidra positivt till Novus redan starka affär och varumärke” säger Torbjörn Sjöström, VD.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: