Nytt på bloggen: Hur snabbt kan sympatierna för ett parti öka (eller minska) utan några signifikanta förändringar från en månad till en annan?

Man hör ganska ofta kritik kring att man inte kan uttalas sig om ett partis upp- eller nedgång om förändringen inte varit signifikant från månaden innan. Ibland är det relevant kritik av rapporteringen, ibland inte. Även om förändringen är inom felmarginalen kan det vara en del av en statistiskt säkerställd trend, det kan också vara så att förändringen bekräftas av andra undersökningar Novus gör, men som kanske inte ens har publicerats.

Vi på Novus följer den politiska opinionen genom många undersökningar, vi genomför hundratals undersökningar om året, och minst en varje vecka berör politisk opinion. Bara en mycket liten del publiceras, men vi som jobbar på Novus får en unik inblick i orsak och verkan. Vad påverkar, ser vi en förändring i väljarbarometern som stämmer med förändringar i våra andra undersökningar är det sannolikt att det skett, även om vi inte statistiskt kan fastställa det enbart utifrån väljarbarometern.

Läs blogginlägget här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: