Ett starkt år för Novus

Novus bokslut för det brutna räkenskapsåret 09/10 blev starkt. Resultaträkningen visar en omsättningsökning på 39 procent, från 19,7 till 27,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en förlust på 642 000 kronor till en vinst på 1,2 miljoner kronor. Det har varit ett väldigt starkt år för Novus, säger vd:n Alf Sjöström till Veckans Brief.

Novus och Demoskop årets vinnare

Novus och Demoskop flyttade fram sina positioner rejält under 2009. Båda analysföretagen ökade omsättningen kraftigt, och båda vände en rörelseförlust till ett positivt resultat.

Novus Opinion presenterade sitt bokslut för det brutna räkenskapsåret 09/10 i fredags. Och det visar en omsättningsökning på 39 procent, från 19,7 till 27,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en förlust på 642 000 kronor till en vinst på 1,2 miljoner kronor.
– Det har varit ett väldigt starkt år för Novus, säger vd:n Alf Sjöström. Opinions- och samhällsmätningarna har ökat under perioden och vi har stärkt vår position inom marknads-, varumärkes- och kommunikationsundersökningar.

Marknadsundersökningarna står i dag för 30 procent av Novus omsättning.
– Vi ser en fortsatt tillväxt inom opinions- och samhällsmätningar. Inom marknadsundersökningar är vi än så länge inte så kända, men vi har fått bra respons.

Lågkonjunkturen har inte påverkat Novus i någon större utsträckning.
– Vi startade 2006 och har haft en kraftig expansion sedan dess, och trots lågkonjunkturen har vi växt. Jag tror den totala marknaden för undersökningar kommer att växa. Det har skett ett trendbrott i och med att de dyra telefonintervjuerna ersatts av billigare metoder som webbundersökningar. Det finns ett uppdämt behov hos företagen av att få veta vad kunder och folk tycker.

Den andra vinnaren är Demoskop som ökade sin omsättning med 24 procent, från 25,5 miljoner kronor till 31,7 miljoner kronor. Även Demoskop vände ett negativt rörelseresultat till ett positivt. Från 396 000 kronor till 3,2 miljoner kronor.
– Det berodde delvis på medveten strategi, delvis på tur, säger vd:n Anders Lindholm. Vi gjorde några prioriteringar när vi gick in i lågkonjunkturen, och fokuserade på organisationsvärlden och den offentliga sektorn. Vi lyckades också väl med våra instrument, Webbpanelen och Demoskoppanelen. Dessutom vek sig inte våra stora kunder under lågkonjunkturen. Oron i omvärlden visade sig i stället vara av godo för oss, med fler fördelar än nackdelar. Konjunkturnedgången ökade behovet.

Tuffare har det varit för de större aktörerna som TNS Sifo och Synovate, men båda företagen har brottats med omstruktureringar under året. För TNS Sifo sjönk omsättningen med 8,9 procent till 257 miljoner kronor, och rörelseresultatet sjönk från 28 miljoner kronor till 458 000 kronor. TNS Sifos vd Yvonne Pernodd har tidigare sagt till Veckans Brief att företaget förra året tappade marknadsandelar.
– Vi hade delvis fullt upp med vår integration, hade mycket internt fokus och en hel del produktionsutmaningar att lösa. Prispressen var hård och vi tappade en del arbeten där priset var det viktigaste. Vissa kunder flyttade fram stora projekt tills ekonomin återhämtat sig.

Synovate tappade knappast alls i omsättning, däremot gjorde företaget en rörelseförlust på nästan 18 miljoner kronor, varav 14 miljoner är omstruktureringskostnader.

Skop är den allra minsta av opinionsinstituten och ökade sin omsättning 2009 med 4 procent, från 7,5 miljoner kronor till 7,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet halverades, från 1,2 miljoner kronor till 570 000 kronor.

United Minds bryter sitt räkenskapsår den 30 april, och har ännu inte presenterat någon årsredovisning men det räkenskapsår som slutade den sista april 2009 hade United Minds enligt årsredovisningen en omsättning på 23,5 miljoner kronor, en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet minskade med 10 procent, från 3,4 miljoner till 3,1 miljoner kronor.

Se utförlig redovisning i bifogat dokument

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: