Pressmeddelande: Novus blir nu även en stark aktör i Skandinavien

Novus Nordic Research Alliance är ett samarbete mellan svenskaNovus, norska Respons Analyse och danska Analyse Danmark.

Det främsta syftet med samarbetsavtalet är att erbjuda vårakunder att snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet kunnagenomföra undersökningar även i Norge och Danmark. Novus fårtillgång till stora webbpaneler av hög kvalitet i dessa länder ochingen av dessa paneler är “självrekryterade” utan slumpmässigtrekryterade.

Förutom detta skapar samarbetet även möjligheter till samarbeteoch utveckling av tekniska plattformar samt skapar förutsättningarför kunskapsdelning när det gäller analysmetoder och produkter.

Analyse Danmark:
Analyse Danmark var bland de första i Danmark att se de många nyamöjligheter som Internet förde med sig. Därmed kunde de utmana debefintliga, mer traditionella, analysinstituten.

Analyse Danmarks främsta kompetensområden är attityd- ochopinionsundersökningar samt kund och medlemsundersökningarinklusive kund och medlemspaneler.

Analyse Danmarks webbpanel, DK-Panelet, är både en av de förstaoch en av de största internetpanelerna i Danmark.

Respons Analyse:
Respons Analyse är ett av de främsta undersökningsföretagen iNorge.

Respons Analyse är specialiserade på undersökningar inomopinion/samhälle, media/kommunikation, kundundersökningar samt”mystery shopping”.

Respons Analyses webbpanel, ResponsPanelet, är en av de störstainternetpanelerna i Norge.

Samarbetet tar Novus ytterligare ett steg framåt mot att bli enstark aktör även på Skandinavisk basis, säger Alf Sjöström, VD förNovus.

Om du vill veta mer om vilka möjligheter vårt skandinaviskasamarbete kan erbjuda är du välkommen att kontakta Novus, MikaelOhlsson på tel nr 08 535 25 827 alternativt mikael.ohlsson@novusgroup.seeller Torbjörn Sjöström på tel nr 08 535 25 821 alternativt torbjorn.sjostrom@novusgroup.se.

Pressmeddelandeti pdf, klicka här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: