Väljarbarometern

Maj 2023

Novus väljarbarometer maj: SD tappar och S når ytterligare rekordnotering

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer maj 2023

Analys

Internationella kriser lägger fokus på internationell politik och där åker bara Sverige med snarare än styr, detsamma kring konjunkturen som kretsar kring räntan och Riksbanken, som ju är politiskt fristående. Så att S skulle göra det mycket bättre än M anser inte svenskarna har vi kunnat konstatera innan i våra undersökningar. Det gör också att det inte heller blir några stora väljarrörelser från månad till månad. Vi såg att det var extremt stora svängningar de sista tre veckorna innan valet, och detta val precis som valet innan ändrade sig ca 4 % av svenskarna lördag och söndag valhelgen.

Förtroendet för politiker är lågt, allt färre tror att de kan påverka, deras faktiska makt att göra något är det många som tvivlar över. Frågan är hur stor skillnad det verkligen blir om man röstar på det ena eller andra partiet, något som också bekräftats i detta val med ett regeringsskifte. Alla problem sverige hade och som gjorde att man ville ha regeringsskifte är i stort kvar. Energikrisen är där, det är dagliga rapporter om skjutningar, och på det har vi en inflation som gör att räntan pressar alla som har ett lån på sitt boende, direkt via bolåneräntor, eller indirekt genom högre kostnader.

Man kan fråga sig om om politikerna själva tror de har makt, eller om de också mest känner att de åker med. Precis som för Riksbanken och deras ränteändring tar det väl minst 12-18 månader innan ändrad politik har någon faktiskt effekt, även om det i medierapporteringen både o förhållande ill Riksbanken som politikerna bemöts som deras påverkan är omedelbar. Ett skevt perspektiv som inte gynnar någon alls av de inblandade. Något som stärker känslan av maktlöshet och minskad framtidstro hos väljare, men nog också hos politikerna själva. Det går aldrig att vara i takt med tiden. Något som ironiskt också får vissa att söka sig till de som kräver ännu hårdare tag. Lite som att skruva upp volymen på max för det är för lågt och inget händer, sen inse att det är en fördröjning, när volymhöjningen väl slår till så ringer det i öronen av oväsendet. Mer än 90 % av Svenskarna tror fortfarande på demokratin, men man tror inte på våra nuvarande förtroendevalda. Detta är inte unikt för Sverige utan en trend i hela västvärlden, men något som gläntar på möjligheten att auktoritära ledare väljs genom demokratiska val. När makthavarna ser maktlösa ut, trots att de egentligen har makt, men det krävs långsiktighet och envishet och kanske också skamlöshet för att kunna nyttja makten för sin egen vinning. Men denna öppning finns nu i alla demokratier pga samma svaghet som handlar om att de som idag har makten inte tar sin makt på allvar och det förtroende de har som är grunden för makten förvaltas på ett korrekt sätt.

SD tappar, att vara stödparti till regeringen kostar på. Vilket ju inte heller är första gången i historien som det är sant. Deras möjlighet att vara lika tuffa som de var i opposition finns inte längre. Man kan inte vara vilde i den rollen på samma sätt som när ens kraftfullaste verktyg var att sänka eller hota med att sänka regeringen. Skulle de sänka regeringen nu blir det kanske en S ledd regering som tom M står bakom. Eller en koalitionsregering S & M… Eller vad som helst som inte är beroende av SD. SD måste visa att de är pålitliga.  SD gick till val på att lösa samhällsproblemen och de stöttar en regering med förslag deras väljare hoppas skall ha en reell effekt på problemen de ser.  Mn kan då inte köra på att landet är i kaos. Som stödparti kan man bara kaosa lite där det inte är så noga, inte där det märks på riktigt, som att sänka en regering.

SD:s stöd är om det vore val nu det lägsta sedan november 2017.

L är kvar en bra bit under 4 % gränsen, KD även dom under. C precis ovanför och MP även dom lite ovanför. Det har blivit ett fokus på de tre stora partierna. Samhällsproblemen är på många sätt existentiella, i alla fall om man följer nyheterna. Det handlar om regeringsfrågan och att kunna hantera stora problem. Små nyanser där småpartierna kan ha en ideologiskt avvikande lösning där de kan hävda sig blir inte aktuella när världen står i gungning och Sverige mest åker med. Men i de stora frågorna har SD också svårt att hävda sig, vilket gör att det nog inte är en slump att man nu genom att ta upp EU frågan försöker hitta ett sätt att göra sig relevanta mer i en internationell kontext. En fråga de nog kan ha lite mer grund att stå på nu jämfört med för några år sedan. EU kan uppfattas ännu mer tondövt i en svenskt kontext som gör att det kan finnas en möjlighet för SD att vinna lite väljare genom en fråga där de bottnar hos ganska många väljare som inte förstår vart EU är på väg heller. Särskilt med EU valet om mindre än ett år. Det är ju nästa nationella val vi har.

Detta är också sista väljarbarometern där SVT har första publiceringsrätt. Nästa väljarbarometer ger vi första publicering till två tidningar: SvD och GP. Jag ser verkligen fram emot det samarbetet. Det är en naturlig utveckling för Novus som är Sveriges mest kända undersökningsföretag, och den enda som fokuserar på att leverera faktabaserad kunskap om mänskligt beteende. Det handlar inte om siffror, utan att skapa en förståelse utifrån tillförlitlig fakta.

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer maj 2023

Om det vore val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 77, Liberalerna 0, Centerpartiet 17, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 146, Vänsterpartiet 29, Miljöpartiet 18, Sverigedemokraterna 62.

Novus har i den här undersökningen sökt personer via telefon, via sms och per post under perioden 3 – 30 april 2023.

Andel som svarat på undersökningen är 51% av sökt urval. Så totalt har vi sökt 6374 röstberättigade i Sverige och fått svar från 3243.. Andelen osäkra väljare låg på 8,4%.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: