Väljarbarometern

December 2021

Novus/SVT väljarbarometer december: S ökar kraftigt i opinionen – MP tappar

Ingress

Undersökningen visar två signifikanta skillnader jämfört med föregående månad. Socialdemokraterna ökar och Miljöpartiet tappar. Samtidigt bryter Moderaterna en tre månaders uppåtgående trend och är tillbaka på det opinionsstöd som de hade i juli 2021, nedgången är dock inom felmarginalen.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer dec 2021

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 81, Liberalerna 0, Centerpartiet 29, Kristdemokraterna 18, Socialdemokraterna 111, Vänsterpartiet 38, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 72.

Novus har för den här undersökningen sökt 8350 personer. Av dessa har 4233 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 8 nov – 5 dec 2021. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 6,2%.

Kommentar

En turbulent regeringsbildning som ledde till S i ensam minoritet ledde till två signifikanta förändringar. Socialdemokraternas uppgång och Miljöpartiets nedgång. Det har varit en tydligt avvaktande väljarkår i väntan på en ny S ledare och statsminister.

Socialdemokraterna vinner väljare från nästan alla håll jämfört med föregående månad. De tar främst från V och M i nästan samma omfattning, sedan från soffan och SD samt från C och MP. S ökar också signifikant i åldersgruppen 65+ som nu är deras absolut starkaste väljarbas. S vinner alltså på att lova mer pengar till pensionärerna, alltså Vänsterpartiets krav för att stödja Magdalena Andersson som statsminister och en S regering.

Att Socialdemokraterna regerar på en M, KD, SD budget. Vinner också S på och tar väljare både från M och SD. Det finns flera intressanta dimensioner i detta. Delvis handlar det om en Magdalena Andersson effekt, hon är nu den partiledare med högst förtroendet. Även om hennes förtroende bland M sympatisörer är lika lågt som för Stefan Löfven så är det markant högre bland SD:s sympatisörer, där drygt var tionde SD sympatisör har förtroende för henne. Mycket högre än Löfvens nivåer. Att Andersson accepterar en budget som SD varit med att ta fram ökade alltså förtroendet för henne och S tog väljare från SD.

Men uppgången för S är inte bara efter regeringsbildningen utan uppgången var under de tre senaste veckorna. Så ett ökat fokus på partiet ledde till en uppgång. Vi ser faktiskt ingen extra uppgång efter att Magdalena Andersson valdes till Sveriges första statsminister.

Socialdemokraterna visar nog också att väljarna vill se politiska lösningar, och att acceptera en budget som innefattar sänkt bensinskatt är sannolikt även det något som gynnar S även om förslaget inte kommer därifrån. Men väljare som traditionellt i högre grad sympatiserat med S har påverkats av höga bensinpriser där man är beroende av bilen och en elbil absolut inte är något man har råd med.

Rent generellt är väljare mer pragmatiska än politiker. Man förväntar sig lösningar och en ansvarsfull förvaltning av landet från våra folkvalda. Att de kan samarbeta för att lösa dessa problem. Politiker som endast verkar bry sig om att idéerna skall komma från rätt håll är inget väljarna vill ha när det ser så många allvarliga samhällsproblem som man anser akut behöver lösas. Ideologin är någon man gärna ser mer av som väljare. Men ideologin skall vägleda när det finns olika alternativa lösningar på ett problem. Om ideologin däremot står i vägen för att man ens löser samhällsproblemen då minskar det bara tilltron till demokratin och politikerna.

Miljöpartiet tappar signifikant under mätperioden. Men vi ser samtidigt en signifikant uppgång den sista veckan efter att de lämnat regeringen. Dock är den inte stor nog att ge en uppgång under hela mätperioden då det är ett genomsnitt över fyra veckor för att jämna ut kortvariga effekter. Mellan val blir detta mer stabila resultat genom att göra så här. Dock kan det vara en indikation på att MP vinner på att inte sitta i en regering. Men det vet vi mer i nästa väljarbarometer om denna uppgång är någon bestående.

När jag sammanfattade detta kände jag att valrörelsen kan bli lite mer spännande om partierna tar in att det handlar om att lösa samhällsproblem istället för vem som skall regera med vem och varför. När S regerar ensam i minoritet på oppositionens budget med mindre än ett år till valet så kanske det kan göra att man kommer bort från spelteorin och med tittar på vad Sverige behöver göra för att skapa en positiv framtidstro. Men sen kommer jag på att vi har många stora långsamma problem att lösa. Energifrågan, brottsligheten, klimatet, pandemin… Att en valrörelse tar fram det värsta i jakten på att hitta konflikter och brister hos motståndaren och blir återigen orolig för att det kommer fortsätta som det gjort de senaste mandatperioderna. Trots att det inte alls är vad väljarna vill ha, förtjänar eller behöver just nu.

Torbjörn Sjöström

VD

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer dec 2021

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: