Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Mars 2024

S och SD ökar jämfört med förra EU-valet

Ladda ner hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer mars 2024

Diagram: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till Europaparlamentet idag?”, mars 2024.

Tabell: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val till Europaparlamentet idag?”, mars 2019 – EU-valet 2019 och mars 2024 samt förändring jämfört med EU-valet 2019 (procent).

Här förklarar Torbjörn Sjöström resultatet på en minut:

Analys

På söndag är det tre månader kvar till EU-valet. Under mars månad kommer det komma ut information till medborgarna om hur man skall rösta. Men det pratas mycket lite om EU-valet i media, och på partiernas hemsida är det inte mycket information alls.

Utöver att valdeltagandet i EU-valet brukar vara markant lägre än i riksdagsvalen, är det också en stor osäkerhet bland tillfrågade. Av de som tänker rösta i EU-valet vet 33 % inte vilket parti de kommer att rösta på. Vi kommer se stora förändringar under perioden fram till EU-valet, men det är också en påminnelse om hur lite närvaro EU har i svensk mediebevakning. Det internationella säkerhetsläget plus valet i USA i höst kommer sannolikt att flytta ännu mer ansvar på ett Europa som tar mer ansvar kring kriget i Ukraina. Det är nu klart att Sverige är medlem i Nato, men EU fokuserar också mer på säkerhetspolitik.

När Novus undersökte vilka sakfrågor som anses vara viktigast i EU-valet, topp 10 är:

  1. Invandring/integration
  2. Klimatet
  3. Energipolitik
  4. Försvaret
  5. Lag och ordning
  6. Miljö
  7. Sjukvård
  8. Utrikespolitik
  9. Skola och utbildning
  10. Jämställdhet

Viktigaste politiska EU-frågan februari 2024 – Novus – Kunskap och undersökningar

Rangordningen hos svenska folket speglar EUs ökade ansvar och påverkan på även Sveriges inrikes säkerhet, plus de internationella frågor som påverkar Sverige. Klimatet kommer på andra plats i rankingen.

Detta ändrar spelplanen en hel del inför detta EU-val jämfört med föregående val, vilket sannolikt också kommer att påverka partiernas fokus under valrörelsen. Apropå det undersökte Novus också Euro frågan, och den är inte så het bland svenska folket så som det ibland kan låta. Euro-opinionen oförändrad sedan i somras

En gemensam valuta så klart kommer längre ned när vi pratar om globala utmaningar som påverkar svenskens trygghet, men som inte kan lösas nationellt.

Så om det vore EU-val idag så skulle S gå fram kraftigt jämfört med föregående val +8,9. SD likaså +5,2, M går fram lite +1,3. De största förlorarna C, KD och MP. Även om Miljöpartiet (MP) skulle kunna göra ett starkt val jämfört med deras stöd i riksdagen, beror det på att deras frågor är internationella och att väljarna uppfattar att de behöver lösas av EU eller andra internationella organisationer som FN. Synen på klimatfrågan kan läsas här: Novus klimatrapport 2024

Men som sagt, osäkerheten är mycket stor, kampanjerna och debatterna har inte kommit igång. Vi kommer nog se ett ökat fokus bland partierna -att fokusera på de frågor svensken tycker är viktigast inom EU. Där nog de tre stora partierna har lättast att positionera sig, även om Miljöpartiet lyckas skapa trovärdighet när det gäller att lösa klimat- och miljöfrågor på global nivå, kan de vinna några fler väljare i EU-valet jämfört med det nationella valet.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Novus EU-väljarbarometer ger svar på frågan hur svenska folket skulle rösta om det vore val till Europaparlamentet idag. Alla förändringar som redovisas i rapporten är i procentenheter.

Novus EU-väljarbarometer för mars 2024 genomfördes under perioden 19 februari – 3 mars 2024. Totalt besvarade 504 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns undersökningen. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning, region och valt parti i riksdagsvalet 2022. För ytterligare information, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Ladda ner hela rapporten här:

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: