Novus egna undersökningar

Euro-opinionen 2023-10-06

Euro-opinionen oförändrad sedan i somras

Sammanfattning

Det är fortsatt en majoritet, 51%, som är emot att införa euron i Sverige – trots en minskning från 59% i mars. 31% är emot ett införande och 18% vet inte.

Jämfört med valet 2003 har väljaropinionen inte rört sig mycket. Det finns ett svagt minskat motstånd mot att införa euron, men det är fortfarande en majoritet som är emot ett införande och endast en tredjedel är för. Var femte svensk kan inte svara på frågan. För att det skulle tippa över till en majoritet för ett ja så skulle det krävas en rejäl mobilisering. Men att eurostödet är svagt är inte förvånande. Många trender visar på minskat intresse av en globalisering. EU är långt borta för svensken. Det är fortfarande så att EU främst gör sig påminda i svenskens medvetande i samband med ny lagstiftning som inte tas emot positivt. Reduktionsplikten på bränsle är ett sådant exempel. Det ligger även nära till hands att tänka på de höjda elpriserna, som kan bidra till den svala vilja att närma sig Europa och euron.

Den svaga kronan kan slå åt båda hållen i allmänhetens ögon. Om Sverige anslutit sig tidigare hade kronan inte varit så svag, men samtidigt om man skall ansluta sig nu kommer det att kosta mer i en fast växlingskurs. Undersökningen ger inte svar på om kronan påverkar synen på euron positivt eller negativt hos svenska folket. Vi har sett att stödet för EU stärktes på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Men ju längre kriget pågår och framför allt ju tuffare pressen är på svenska hushåll på grund av räntehöjningar, elpriser och andra effekter av kriget kan det stödet tona ut om inte EU visar på fördelarna med ett medlemskap.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

I den här rapporten presenterar Novus resultatet av en undersökning som har tittat på följande fråga: ”Tycker du att Sverige borde införa euron som valuta eller tycker du att vi ska behålla svenska kronan?”.

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 15–20 sep 2023 i Novus Sverigepanel, som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad panel. Totalt svarade 1 054 personer på undersökningen. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta Novus.

Ladda ned rapporten här: 202309 Synen på euronon

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: