Novus egna undersökningar

Februari 2024

Viktigaste politiska EU-frågan februari 2024

Läs hela rapporten här: Viktigaste politiska EU-frågan februari 2024

Analys

Invandringen, klimatet, energipolitiken, försvaret samt lag och ordning är de fem viktigaste politiska frågorna i årets EU val. Kanske inte så förvånande om man tittar på hur det ser ut i Europa och världen just nu. Kriget i Ukraina, konflikten mellan Israel och Palestina. Invandringen, den har varit en klar EU fråga sedan den stora mängden flyktingar som kom till Sverige som resulterade i att S stängde gränsen mot resten at Europa. Där gjorde man klart att Sverige skulle lägga sig på EU:s lägstanivå vad gäller mottagning. EU:s roll i detta var mycket tydlig i svensk politik. Så EU:s roll fick svensken inpräntat i sitt medvetande då.

Klimatet som enligt svenska folket är en global fråga och bör hanteras av EU eller FN enligt undersökningar Novus tidigare i år har presenterat.

Energipolitiken ett par år av extremt varierande elpriser där svensken har fått lära sig att vi har en internationell elhandel som i sin tur var beroende rysk gas innan kriget bröt ut och bl.a. Tysklands och Frankrikes problem med sin inhemska elproduktion. Något som slagit rakt in på svenskens privatekonomi, inte bara att det var en av orsakerna bakom inflationen, utan också mycket höga elräkningar.

Att Försvarsfrågan är en EU fråga även om EU inte skapades som ett försvars utan ett fredsprojekt, handlar sannolikt om att man nu sett hur tätt kopplat Nato är med EU länder, just nu sitter Sverige och väntar på att EU landet Ungern skall säga ja till att Sverige får vara med. Nato frågan kompliceras säkert också lite när det kan se ut som Trump kan bli USA:s president igen om knappt ett år, och att Eus roll i att hjälpa Ukraina försvara sig mot Rysslands invasion. Så kan man nog ändå förstå att försvarsfrågan är högt på svenskens agenda vad gäller EU:s roll och därmed också som politisk fråga.

Lag och ordning, den grova våldsamma organiserade brottsligheten har svensken också fått lära sig är internationell, och EU:s öppna gränser. Men t.ex. narkotikahandelns täta kopplingar mellan bl.a. Spanien och Sverige eller att svenska grovt kriminella häktas i Danmark etc. så är det rätt naturligt att denna fråga kommer på en 5:e plats.

Miljön kommer först på sjätteplats, men svensken har verkligen fått lära sig skillnaden mellan miljö och klimat. Svenska folket är övertygade om att människan kan påverka klimatet, och man ser det som ett reellt hot som måste lösas på ett globalt plan. Miljön däremot kommer längre ned eftersom Sverige kan hantera det mer på nationellt plan och har faktiskt ur ett internationellt perspektiv mycket få miljöproblem. Svensken har också mellan två kriser i t.ex. kärnkraftsfrågan signalerat att klimatfrågan är viktigare än en potentiell lokal miljörisk. Den sistnämnda kan hanteras om man sköter sig, den förstnämnda kräver att man gör något radikalt nu för att minska på CO2 utsläppen, och när man fått höra att framtiden är elektrisk så måste det ju finnas CO2 neutral elproduktion.

Vi redovisar också skillnaden mellan nationella politiska frågor och vad man tycker är viktigt inom EU. Den ständiga förstaplatsen inom Sverige är Sjukvården, den kommer på 7:e plats inom EU. Skolfrågan den näst viktigaste nationella frågan, kommer på 9:e plats när det gäller EU frågor. De som ligger topp fem både inom EU och Sverige är invandringsfrågan och lag och ordning.

Nedan redovisas de viktigaste politiska frågorna i Europaparlamentet enligt svenska folket. Det var möjligt att välja hur många politiska frågor man ville, så procentsatserna ska läsas t.ex. så här: 50 procent av svenskarna tycker att invandring / integration är en av de viktigaste politiska frågorna i Europaparlamentet. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. Alla skillnader som redovisas är relativa skillnader.

Tabell 1: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast i Europaparlamentet?”, viktigaste politiska frågan på EU-nivå februari 2024 jämfört med viktigaste politiska frågan inrikes januari 2024, sorterat från mest till minst viktig på EU-nivå.

Utifrån enbart förstaval, alltså om man bara får välja en fråga, så kommer den stora globala frågan klimatet absolut högst. En direkt signal från svenska folket till EU att faktiskt börja driva denna fråga aktivt. Inte genom lokala påtryckningar i Sverige utan faktiskt fokusera på de länder som släpper ut mest, och som svensken vet, presenterat i tidigare Novus undersökningar att Kina är den som släpper ut mest, och man ser inte alls att de försöker ta det ansvar dom borde för att ändra på detta faktum. Sverige självt kan vara ett föregångsland, men det ät tydligt att man tror att EU borde ta ett ännu större ansvar och se till att något konkret händer där det största problemet är alltså främst utanför EU.

Nedan redovisas den viktigaste politiska frågan i Europaparlamentet enligt svenska folket. Det var endast möjligt att välja en politisk fråga, så procentsatserna ska läsas t.ex. så här: 24 procent av svenskarna tycker att klimatet är den viktigaste politiska frågan i Europaparlamentet. Samtliga siffror är avrundade till närmaste heltal. Alla skillnader som redovisas är relativa skillnader.

Tabell 2: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast i Europaparlamentet? FÖRSTA VAL.”, viktigaste politiska frågan på EU-nivå februari 2024 jämfört med viktigaste politiska frågan inrikes januari 2024, sorterat från mest till minst viktig på EU-nivå.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ under perioden 2–7 februari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1063 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta Novus.

Läs hela rapporten här: Viktigaste politiska EU-frågan februari 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: